אנציקלופדיה הלכתית - חקלאית

אנציקלופדיה הלכתית-חקלאית הוא פרוייקט חדש מבית מכון התורה והארץ, שמרכז מידע מקצועי והלכתי השייך לכלל תחומי החקלאות (הצומח והחי) ומהווה רקע חשוב לכתיבה הלכתית בנושא המצוות התלויות בארץ.

הערכים מובאים בשני חלקים: החלק המדעי-מקצועי ובעקבותיו הדיון ההלכתי.

צוות הכותבים של האנציקלופדיה כולל אנשי מדע מעולם האקדמיה, הנחשבים למומחים בתחומם, ורבנים פוסקי הלכה הבקיאים במצוות התלויות בארץ ובפרטי הלכותיהם.

מטרת האנציקלופדיה היא להביא בפני הקורא את הידע הקיים בסוגיות אלו, ואינה מהווה ספר פסיקה הלכה למעשה.

פרוייקט בסיוע משרד התרבות והספורט- מנהל התרבות.
המחלקה למכוני מחקר תורניים.
לתגובות והערות ניתן לפנות לכתובת המייל: h.david@toraland.org.il
 
חזור למפתח הערכים

רשתות צל חקלאיות

בס"ד

רשתות צל חקלאיות

כתיבה: ד"ר עקיבא לונדון

מבוא: רשתות הצל מהוות כיום רכיב משמעותי וחשוב בחקלאות מודרנית, עפ"י נתוני משרד החקלאות ישנם בארץ כ200,000 דונם מחופים באופנים שונים, מתוך כ4.2 מליון דונם חקלאיים.  עיקר החיפוי הוא בירקות- מקשה, עלים ופרחים, וכן ענבים ומעט עצים נשירים.

הדיון ההלכתי ביחס לרשתות נסוב בעיקר סביב השאלה באלו מקרים ניתן להתייחס לרשת כבית לדיני שמיטה, תרומות ומעשרות ועוד. וכן לגבי שבת- פתיחת וסגירת המבנה, ראה בהרחבה בערך בית- חממה.

השמש מנוע הצמיחה – לקרני השמש תפקיד חשוב ביותר בהתפתחות החי והצומח. לדוגמא: השמש מסייעת לחיטוי הקרקע[1] ממזיקים שונים.  עובדה ידועה היא שצמחים יודעים לנצל את האנרגיה של קרני אור השמש כדי לנבוט, לצמוח, לפרוח, לייצר פירות. הקיץ הישראלי הארוך המתחיל לקראת סוף אפריל ומסתיים סביב חודש אוקטובר סך הכל כ-6 חודשים תמימים, הוא מביא עימו למעלה מ-160 ימי שמש מלאים, ואלו עלולים להביא גם לנזקים לצומח ולחי.

נזקי הקרינה והחום – בשנים האחרונות חלק ניכר של גידול הירקות עבר מהשטח הפתוח את מבנים סגורים כחממות מנהרות צמיחה וכדומה. כל זאת הוא תוצאה של גידול יותר מבוקר ומדויק במדדים רבים, המביא עימו תקופת גידול ארוכה יותר, זנים איכותיים ועתירי יבול. הקרינה החודרת לחממה גורמת לעליית טמפרטורת האוויר לערכים קיצוניים ביחס לדרישת הגידול, הטמפרטורות הגבוהות מעכבות את תהליך הצמיחה בעקבות פגיעה במערכות פיסיולוגיות, החום והקרינה יוצרים לעיתים תנאים נוחים להתפרצות מחלות וכניסת הגידול לעקת חום ו/או מים. עודף קרינת שמש יכול להביא למכות שמש הן בפירות והירקות, לעלי העץ ואך לענפיו. השמש מייבשת את הקרקע גורמת לאידוי הנוזלים בקרקע, ובכך גורמת לעליית מליחות הקרקע, אידוי המים מן הקרקע מחייב השלמת החסר בדמות השקיה ובתוך כך גם דישון.

הצללה - על מנת להוריד את עומס החום מהמבנה, המתבטא בטמפרטורה ולחות גבוהים והשפעתם על קצב הפוטוסינתזה (יצור חומר יבש), קצב צמיחה וקצב התפתחות פרי, החקלאים משתמשים במערכות צינון ,ברשתות הצללה, בסיוד יריעות הגג או בשילוב של השיטות הנ"ל. מאחר ועלות ההתקנה והשימוש ברשתות נמוכה מזו של מערכת צינון, רוב החקלאים מעדיפים שימוש ברשת הצללה, אף שהיא מפחיתה את רמת האור במבנה .יש לציין כי מירב החממות בהן מגדלים ירקות מאווררות על ידי אוורור טבעי ובנוסף מוסיפים ברשתות הצללה שחורות להורדת עומס החום מהמבנה. כיוון שזה הפיתרון הזול המועדף כרגע נרחיב בנושא זה.

מטרת ההצללה - לאורך השנים נעשו ניסיונות הצללה בגידולים שונים ובהם נבדקו מספר מדדים בכל הנוגע לגידול ירקות ואף חלק מהפירות. המדדים שנבדקו היו בין היתר: קרינה, רמת האור ,טמפרטורת אוויר וצמח, פוטוסינתזה, טרנספירציה - דיות[2], יבול, איכות הפרי, גודלו ועוד. הוכח שגידול חלק ניכר של הירקות ואף חלק של הפירות תחת רשתות צל מווסת את עצמת הקרינה על העץ או הצמח, מטיבות עימו, והפרי או הירק יותר איכותי, מראהו משופר וכך גם גודלו וטעמו.

צינון והצללה - יש לציין כי תוצאות הניסויים בסוגי הצללה שונים מראות כי תרומת ההצללה להורדת הטמפרטורה בחממה היא פחותה ביחס לשיטת צינון התנדפותי,[3] אך שילובה של רשת צל במערך הצינון של המבנה הוא חיוני כאשר נדרשת הורדה נוספת בטמפרטורה. כמו כן, הראו תוצאות הניסויים כי מסך הצללה פנימי היה פחות יעיל בהורדת טמפרטורת האוויר במשך היום ממסך חיצוני. המחקרים הראו כי שצינון התנדפותי הוא היעיל ביותר בהורדת טמפרטורת האוויר וגרעון לחץ האדים במבנה, אבל זו שיטה פחות יעילה להורדת טמפרטורת העלווה. הניסויים הראו כי להצללה הפוטנציאל הטוב ביותר להורדת עומס טמפ' מצמחי הירקות צעירים באקלים ים תיכוני . תגובת הצמח לספקטרום ולרמה של האור מאוד רלוונטית בגידול חממות בהן מיושמות רשתות.

מיקום הרשת - בעונות החמות של השנה מגדלי פרחים וירקות עושים שימוש נרחב ברשתות צל להורדת עומס החום מהחממה.[4] למרות השימוש הנרחב, עד היום אין שיטה אחידה להצבה המיטבית של רשת צל וההשפעה שיש לה על המיקרו-אקלים והגידול. כתוצאה מכך, אפשר לראות חממות עם שיטות יישום שונות : רשת צל בתוך המבנה – מעל הצמחייה בגובה המרזב, רשת צל מונחת על הכיסוי או רשת צל פרושה מעל המבנה ונוגעת רק בקודקודי הגמלונים או פרושה במרחק של כ-1מ' על הגמלונים. ניסויים שנעשו במטרה לבחון את הדרך האופטימלית בהצללה על שטחי ירקות וגם פירות אחדים, היו במטרה לבחון את תנאי המיקרו-אקלים וההשפעה על הצמח ובהם: קרינה , רמת האור , טמפרטורת אוויר וצמח, פוטוסינתזה, טרנספירציה - דיות[5], יבול, ואיכות ועוד.

הניסויים נעשו עם שתי רשתות שונות בעלות אחוז הצללה הקרוב ל 30%. האחת אלומינט[6] והשנייה רשת שחורה. עם כל רשת נבדקו שני טיפולים שונים במקביל, האחד בו הרשת נפרשה בתוך המבנה בגובה המרזבים (כ-3 מטר מעל הקרקע) והשני בו הרשת נפרשה על כיסוי הפוליאתילן[7] של גג החממה. הניסוי נעשה במהלך 3 שנים רצופות שבמהלכן נערכה השוואה בין הטיפולים מבחינת ההשפעה על הקרינה, רמת האור, הלחות וטמפרטורת האוויר והעלווה במבנה. כמו כן נבדקה השפעת הטיפול על טרנספירציה, פוטוסינתזה ויבול.

תוצאות הניסויים הראו שאין הבדל משמעותי בין סוגי הטיפולים ואופן הנחת רשת הצל מבחינת קרינה ורמת אור במבנה, טמפרטורת האוויר, לחות, טמפרטורת עלווה, טרנספירציה, פוטוסינתזה ויבול. לכן, חקלאים המשתמשים ברשתות 30% הצללה או ברשתות בעלות אחוזי הצללה דומים, יכולים לפרוש את הרשת בהתאם לנוחיותם ולעלות הכספית הכרוכה בכל שיטה. בגלל שבפריסה אופקית בתוך המבנה שטח הרשת הדרוש להצללה קטן בהשוואה לרשת המונחת על גג קשתי, עלות הרשת נמוכה יותר. יחד עם זאת רשת בתוך המבנה דורשת התקנת כבלים בגובה המרזב .

צבע הרשת - במהלך השנים האחרונות נתגלה במהלך ניסויים שונים, שהצמחים חשים לא רק את הצל כי אם את מגוון הצבעים של האור, ומכוונים בהתאם לכך את אופן וקצב התפתחותם. קולטני האור בצמח קולטים את צבעי האור השונים באופן שמזרז או מעכב תגובות מסוימות שלו.

קבוצת מחקר במכון וולקני שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר,[8] פיתחה את מה שמכונה 'תורת הצבע של הצמחים', במהלך הניסוי נבדקו רשתות שמיועדות להגן על גידולים חקלאיים מפני פגעי טבע - רשתות צל, רשתות נגד ברד, נגד רוח, ונגד מזיקים מעופפים, ואשר יוצרו בעבר בצבעי שחור או שקוף, מיוצרות כעת בצבעים שונים.

ירקות ופירות איכותיים יותר - והכל בדרך הטבע והצבע[9] הטכנולוגיה שפותחה במכון וולקני עושה שימוש בצבעי הרשתות בכדי לייצר פירות, ירקות ופרחים יפים ואיכותיים יותר באופן ידידותי לסביבה. הטכנולוגיה מתבססת על היכולת של הצמח לחוש את הרכב הצבעים של האור ולהתאים את אופן וקצב ההתפתחות שלו. הפיתוח זה מסייע לייצר פירות, ירקות, פרחים וצמחי נוי יפים יותר ואיכותיים יותר, באופן ידידותי לסביבה (מופחת כימיקלים), וגם לנווט את מועד הקטיף שלהם בכדי להאריך את עונת השיווק ככל שניתן, ולהתאים את התוצרת לדרישות שוק שונות.

מצ"ב חלק ממסקנות המחקר, צריך לציין כי השפעת הצבע על הצמח אינה גורפת, יש צמחים המגיבים היטב לצבע הרשת מסוים ואחרים לא, ולכן ניתן ליישם זאת אם כי בזהירות המתבקשת.

רשת אדומה - הצליחה לדחות את מועד הבשלת הפרי בגידולים מסוימים, ביניהם בענבים.
לבן ופנינה - רשתות בצבע לבן או פנינה עושות את ההיפך מהרשתות האדומות - הן מזרזות את הבשלת ענבי המאכל.

שילוב בין אדום ולבן - משפרות את גודל הענבים ואיכותם, מגנות ממכות שמש, נזקי רוח וציפורים. כיסוי מחצית הכרם ברשת לבנה/פנינה ומחציתו באדומה יביא להבשלת מחצית הכרם מוקדם ומחציתו מאוחר מהרגיל, ובכך יאריך את עונת בציר הפרי על פני תקופה ארוכה יותר.

רשתות בצבע אדום ובצבע פנינה  - יוצרות פירות גדולים יותר משמעותית בעצי פרי, ביניהם: תפוח, אפרסק, אגס, אפרסמון ועוד. בחלק מעצי הפרי גם צבע הפרי היה אופייני יותר, והעצים עצמם צרכו פחות מים.

רשת צהובה - הרשת גורמת לאשכולות הענבים להתארך יותר ומגדילה עקב כך את הענב והאשכול כולו. בנוסף, כרמים שהפסיקו להניב וכוסו ברשת צהובה גרמו "לחידוש הנעורים", והגפנים חזרו לפוריות גבוהה זמן קצר, ובכך נחסכה עקירתם.

כיסוי ברשת אדומה, צהובה או פנינה במקומה של הרשת השחורה המסורתית בפלפלים, מאפשר הגדלת יבול הפרי באופן דרמטי, בשיעור של  עד כ- 40% יותר פרי במהלך עונת הגידול.

צהוב ופנינה - גם מונעים מחרקים מזיקים לחדור לגידולי ירקות, כדוגמת הפלפל והעגבנייה, ומאפשרים פרי איכותי יותר ובכמות גדולה יותר. בנוסף, הפלפל "זוכר" את הרשת שתחתיה הוא גדל גם לאחר הקטיף! ונוטה להירקב לאט יותר אם גדל תחת הצהובה או הפנינה.

פנינה ואפור - רשתות בצבע אפור או פנינה מעודדות הסתעפות בצמחים, והן שימושית בגידולי נוי מסוימים.
שילוב של אדום וצהוב - מעודד צמיחה מהירה יותר של פרחים וצמחי נוי. בנוסף, הפרחים יהיו בעלי גבעול ארוך יותר ועבה יותר.

כחול - הרשת הכחולה מעכבת צימוח של צמחים מסוימים. ניתן לעשות בה שימוש בעיקר בצמחי נוי ננסיים.

מפרט הרשתות - ישנם הבדלים בין רשתות הצל, עובי החוט, צפיפות החומר, החומר ממנו היא עשויה,  סרוגות או ארוגות ועוד, לכל אלו השפעה על יישום ועל תוצאות ההצללה, יש להתאים את הרשתות על פי סוג הגידול ומקומו, ולהיוועץ במומחים בתחום זה.

ממה עשויות רשתות הצל - רובן המכריע של רשתות הצל עשוי מחוטי פוליאתילן השזורים בצפיפות גבוהה, לדוגמא אריג מחוזק (Commercial 95 FR),  מבנה החוט הוא Construction mono filament & tape , החוט ארוג בשיטה מיוחדת שנועדה למנוע מקרים של פרימתו, קריעתו ומניעת ריקבון או עובש .יתרונותיה הגדולים ביותר של רשת הצל הם  קלות התקנתה, ניידותה ומחירה הנמוך בעשרות אחוזים ביחס לפתרונות אחרים, פעמים רבות שימוש ברשת צל היא האפשרות היחידה בתנאי השטח הנתונים.

יתרונות רשת הצללה סרוגה: רשת זו רפלקטיבית מאד, מפחיתה את הטמפרטורה ביום, מאפשרת שליטה על מיקרו האקלים בחממות ומשתלות, הרשת מספקת הצללה אחידה ופיזור אור, (הנובע מסידור רב כיווני של החוטים), בקרת תנועת אויר,  הגנה כנגד קרה קרינתית, הגנה מפני חדירת מזיקים, קלה במשקל, הרשת אלסטית – קלה להרכבה, מיוצבת כנגד קרינת .UV. 

 יתרונות רשת הצללה ארוגה:  יתרונות המסך: חיסכון בהוצאות אנרגיה במבנים מחוממים הנובע מהחזרת קרינת IR הנפלטת מהצמחים ומהקרקע,  המסך "נושם"– מעביר אדי מים, חלחול מים דרכו במקרה של חדירת מי גשם עקב קריעת היריעות המכסות את החממה. הרשתות הסרוגות מחולקות לשתי קבוצות – שימוש חיצוני ופנימי. הפנימי משמש בעיקר למסכים פנימיים  החיצוני משמש בעיקר לשימוש מסך חיצוני

דוגמאות לשימושי רשתות הצללה 

רשת 30 – 40% - רשת זו פועלת להצללה קלה לכיסוי בתי רשת, מנהרות, גג החממה ולשימוש פנימי בפריסה קבועה או כמסך נע. הרשת מונעת נזקי קרינה ישירה בצמחים ובפירות ומפחיתה התחממות החממה. הרשת מפזרת את האור העובר דרכה ומגבירה את שיעור ההטמעה בצמח. הרשת גמישה, קלה, חזקה ונוחה לפריסה, מיוצבת בפני קרינת UV.

 רשת 50 55% - הצללה בינונית לכיסוי בתי רשת, מנהרות וגג החממה ולשימוש פנימי בפריסה קבועה או כמסך נע. הרשת מונעת נזקי קרינה ישירה בצמחים ובפירות ומפחיתה התחממות החממה בימים חמים הרשת מפזרת את האור העובר דרכה ומגבירה את שיעור ההטמעה בצמח.הרשת גמישה, קלה, חזקה ונוחה לפריסה, מיוצבת בפני קרינת .UV

 

 

[1] באמצעות פריסת ניילון אטום על פני הקרקע או ערוגות הגידול, השמש מחממת את פני הקרקע והניילון אף מגביר ושומר על החום למשך שעות רבות, החום מסייע בפגיעה במזיקי קרקע שונים כך שלא יפריעו להמשך הגידול.

[2] אידוי מים מן הצמח.

[3] צינון התנדפותי - מערכות לצינון חלל בית הצמיחה באמצעות ערפול. מערכות אלו עושות שימוש במערפלים המפזרים טיפות בגודל 90-30 מיקרון בלחץ הפעלה של 4 אטמוספרות והן זולות יחסית לרכישה וכוללות רכיבים פשוטים המיועדים לעבודה בלחצי קו רגילים.

 

[4] https://mopdarom.org.il/wp-content/uploads/2016/10, ייעול השימוש ברשתות צל בחממות, מאיר טייטל , יצחק, שלי גנץ, חנה יחזקאל, דוד שמואל, דני הראל, מוטי ברק, רוני אמיר אסקירה.  המכון להנדסה חקלאית , שה"מ משרד החקלאות , חוות הבשור, מועצת הצמחים.

[5] אידוי מים מן הצמח.

[6] רשתות אלומינט הן  קבוצה של רשתות ומסכים ממותכים באיכות גבוהה לשימוש בתוך בית הצמיחה כמסך קבוע או מתנייע או בשימוש חיצוני לחממה ובתי רשת.

[7] הניילון שנוהגים לכסות בו את החממות.

[8] בראשות ד''ר יוספה שחק.

הפורטל לחקלאות וסביבה.

[9] https://www.israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show.

toraland whatsapp