מתורתו של הרב - מאמרים נבחרים

נתינת פירות שביעית לגוי

הרב יעקב אריאל
האם מותר לתת פירות שביעית לגוי? האם מותר למנוע גוי לרכוש פירות שביעית בחנות? חנויות המשווקות יבול הקדוש בקדושת שביעית פרוסות ברחבי הארץ, אליהן נכנסים מידי יום אנשים רבים לרכוש יבול חקלאי בקדושת שביעית ובניהם גם מי שאינם יהודים. במאמר שלפנינו דן המחבר בגבולות האיסור לתת פירות שביעית לגוי ובס…

הערמות ראויות ושאינן ראויות בשמיטה

הרב יעקב אריאל שליט"א
בכל מערכת משפטית יש אפשרות לנצל פורמאלית סעיפים בחוק ולעקוף באמצעותם את החוק. אך כאשר ההערמה פוגעת ברוח החוק היא נחשבת לתחבולה פסולה. הנורמות המוסריות של ההלכה גבוהות יותר. מצוות יש לקיים לשם שמים. לכן הערמה שמטרתה לפרוק עול פסולה.

חיוב שֶבֶת בהכנסת אנשים לבידוד

הרב יעקב אריאל
המאמר שלפנינו עוסק במקרה שאדם לא התחסן ושהה בחברת אנשים אחרים ואח"כ התברר שהוא חולה מאומת ובכך גרם לאותם אנשים להיכנס לבידוד - האם יש מקום לחייבו על כך? הדיון נסוב סביב חיוב 'שבת', אחד מחיובי נזיקין שאדם חייב לשלם את ההפסד שנגרם לניזוק בזמן שבו גופו נפגע ולא יכול היה לעבוד.
למאמרים נוספים

שו"ת עם הרב יעקב אריאל

סימני ר"ה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבא. האם יש לאכול את הסימנים לפני ברכת המוציא או לאחריה?ב. האם הרב יוכל לפרט מה סדר הסימנים? תודה ושנה טובה!

תקיעת שופר

הרב יעקב אריאל
האם מותר לאישה לתקוע בשופר בציבור? האם יכולה להוציא אתהציבור ידי חובה?למדנו בשו"ת "משפטי עזיאל" חו"מ כללים סימן ד': לולב ושופר -רשאיות לברך עליהן. וכן בשו"ת "ציץ אליעזר" חלק ט' סימן ב':מנהג הנשים לברך על מ"ע שהז"ג ברצון חכמים הוא גם בקרבאחינו הספרדים ובמיוחד על הלולב.(ונזכרים הלולב והשופר יחדיו)וכן…

דיני תשעת הימים

הרב יעקב אריאל
האם הרב יכול לפרט בקצרה את החיובים המיוחדים לתשעת הימים?
צפה בכל השאלות ותשובות
toraland whatsapp