מתורתו של הרב - מאמרים נבחרים

ט"ו בשבט - יום חיבת הארץ

הרב יעקב אריאל
על מצוות החיבה לארץ ישראל בט"ו בשבט - מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"

פרי הארץ

הרב יעקב אריאל
מאמרו של הרב יעקב אריאל אודות עבודת החקלאות בתורה מתוך שער ב' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הערך הסוציאלי של ט"ו בשבט

הרב יעקב אריאל
קדושת האדמה בארץ ישראל והערך הסוציאלי בט"ו בשבט. מתוך שער א' בספר "מפרי הארץ הטובה"
למאמרים נוספים

שו"ת עם הרב יעקב אריאל

שכרות לנשים בפורים

הרב יעקב אריאל
1. האם ישנו חיוב לאשה לשתות יין 'עד דלא יגע' בפורים והרי 'אףהן היו באותו הנס' ?2 האם מותר לבנות בבית מדרש לנשים לרקוד ולהשתכר במסיבתפורים (כמובן שיש שם רק נשים)3. האם מותר לרב במוסד לבנות להשתכר בפורים לפני תלמידותיו ?

משלוח מנות בקהילה

הרב יעקב אריאל
בקהילה מסוימת נהוג, שהקהילה קונה משלוח לכל הקהילה, מישרוצה מבני הקהילה משלם סכום מקסימלי, ואזי שמו נרשם על כלהמשלוחים, יש שמשלמים סכום מופחת ושמם מופיע על כמות קטנהיותר של המשלוחים.א. האם ניתן לצאת יד"ח במשלוח זה?ב. האם צריך שיהיה שווי מסוים בכל משלוח המתחלק בין השמותהמופיעים עליו?ג. האם המקרה זה ני…

קריאת מגילה ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לערוך קריאת מגילה בבית מדרש של נשים (כאשר איןשם גברים כלל) ולתת לנשים לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרהעם ברכה? האם ניתן לחלק את הפרקים בין הנשים?
צפה בכל השאלות ותשובות