מתורתו של הרב - מאמרים נבחרים

צדק צדק תרדוף (תגובה)

הרב יעקב אריאל
בגיליון אמונת עתיך 103, דן הרב רוני מרטן בנושא הצדק החברתי. לדעתו, אין בהלכה מקום לצדק חברתי כפוי על ידי החוק אלא רק לצדקה התנדבותית על ידי האזרחים. לענ"ד יש ויש חיוב הלכתי לצדק חברתי חוקי ממלכתי, נוסף על חיוב הצדקה האישי ההתנדבותי.

המשפט במדינת ישראל ואיסור ערכאות

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
רוחם הכללית של המשפט, ורוב שופטיו, זרה לרוח התורה. חומרת האיסור להזדקק לערכאות הישראליות הקיימות לא חדרה לתודעת הציבור הדתי הרחב, הסבור לתומו ש"דינא דמלכותא" תופס גם במקרה זה.

הנגב הדרומי – שיטת הרמב''ם

הרה"ג יעקב אריאל
עיון ברמב"ם בהלכות תרומות פ"א הל' ז, על גבולה הדרומי של ארץ ישראל
למאמרים נוספים

שו"ת עם הרב יעקב אריאל

משלוח מנות בקהילה

הרב יעקב אריאל
בקהילה מסוימת נהוג, שהקהילה קונה משלוח לכל הקהילה, מישרוצה מבני הקהילה משלם סכום מקסימלי, ואזי שמו נרשם על כלהמשלוחים, יש שמשלמים סכום מופחת ושמם מופיע על כמות קטנהיותר של המשלוחים.א. האם ניתן לצאת יד"ח במשלוח זה?ב. האם צריך שיהיה שווי מסוים בכל משלוח המתחלק בין השמותהמופיעים עליו?ג. האם המקרה זה ני…

קריאת מגילה ע"י נשים

הרב יעקב אריאל
האם ניתן לערוך קריאת מגילה בבית מדרש של נשים (כאשר איןשם גברים כלל) ולתת לנשים לקרוא את המגילה מתוך מגילה כשרהעם ברכה? האם ניתן לחלק את הפרקים בין הנשים?

מה ההגדרה של רעהו?

הרב יעקב אריאל
האם אפשר לצאת במשלוח מנות איש לרעהו, גם אם אינו רעהוממש, או אין מכירו בכלל, או נתינה לאביון שלישי בנוסף ל2 שמחויב? תודה פורים שמח!
צפה בכל השאלות ותשובות