שנת תשפ"ג הינה שנת מעשר שני

החיוב להפריש מעשר שני חל במרבית הפירות בפירות החונטים לאחר טו בשבט תשפ"ג. (באתרוג הולכים בתר לקיטה ולפיכך יתחייבו במעשר שני הפירות שילקטו לאחר ראש השנה תשפ"ג. בשאר ההדרים הסתפקו האם דומים לאתרוג או לשאר פירות, לפיכך צריך להתנות בזמן ההפרשה כמפורט להלן).

בירקות יתחייבו במעשר שני הירקות הנלקטים בין א' תשרי תשפ"ג לא' תשרי תשפ"ד.

בתבואה (5 מיני דגן וקטניות) יתחייבו במעשר שני אלו שהגיעו לשליש גידול גרגר בין א' תשרי תשפ"ג לא' תשרי תשפ"ד.

עד תאריכים אלו, הפירות שייכים לשביעית, הם הפקר ופטורים ממעשרות. אם מדובר בהיתר מכירה יש לעשר מספק גם מעשר שני וגם מעשר עני.

 פירוט שנות המעשר במניין השמיטה הנוכחי

שנה ראשונה לשמיטה תשפ"ג מעשר שני
שנה שניה לשמיטה תשפ"ד מעשר שני
שנה שלישית לשמיטה תשפ"ה מעשר עני
שנה רביעית לשמיטה תשפ"ו מעשר שני
שנה חמישית לשמיטה תשפ"ז מעשר שני
שנה שישית לשמיטה תשפ"ח מעשר עני
השנה השביעית תשפ"ט שמיטה
toraland whatsapp