זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

כנה שבתבואה

כִּנָה שֶׁבַּתְּבוּאָה

השם "כינים" בלשון חז"ל הוא שם כולל לחרקים, זחלים ותולעים מזיקים. הרמב"ם תרגם את ה"כנה שבתבואה" במונח הערבי "דוד" (دود),[1] ופירושו "תולעת", שם כללי למיני תולעים וזחלים. עם זאת, כאן הכוונה למיני חרקים שזחליהם ניזונים מגרגירי דגניים שאגורים במחסנים, כגון החרק חיפושית נובר התבואה (Rhizopertha
dominica
).[1].פהמ"ש פרה ט, ב.

toraland whatsapp