זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

כנימה

כְּנִימָה

במשנה נאמר: "המעלה פירותיו מפני הכנימה", והרמב"ם מפרש שם: "התולעים המתהווים בזרעונים ובפירות".[1] כלומר, זהו כינוי כללי לזחלי חרקים שמזיקים ליבול החקלאי.[1].פהמ"ש מכשירין ו, א.

toraland whatsapp