זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

תולעת שני

תולעת שני

זוג כנימות מגן מן הסוג קרמז (Kermes) על ענפי עץ אלון

תּוֹלַעַת שָׁנִי

הרמב"ם מבאר ש"שני תולעת" הוא הצמר הצבוע ב"אלקרמז" (قرمز) ולא בסממן צביעה אחר.[1] אין ספק שזו כנימת מגן מן הסוג קרמז (Kermes), כנימה שגדלה על עץ אלון, ומגוף הנקבה הטפילה והביצים שבתוכה הפיקו צבע אדום-כתום. קרוב לוודאי שהרמב"ם מתאר את המין "כרמיל השני האירופאי" (Kermococcus vermilis), מין שהכיר בספרד ותואר בידי מלומדים אנדלוסים אחרים בתקופתו.[2] גם הרמב"ם מתאר ב"משנה תורה" את הכנימה והזחלים שבוקעים מגופה: "והתולעת היא הגרגירים האדומים ביותר הדומין לגרעיני החרובים והן כמו האוג,[3] ותולעת כמו יתוש יש בכל גרגר מהן, לפיכך מודיע לכל ומגלה להן שאלו הן המינין האמורין בתורה".[4][1].פהמ"ש נגעים יד, א; שם פרה ג, י.

[2].ראו סיכום: עמר, תולעת השני, עמ' 34-32.

[3].תיאורו של הרמב"ם מתייחס לפירותיו של אוג הבורסקאים (Rhus coriaria), שדומים בצורתם לכנימת האלון.

[4].רמב"ם, הלכות פרה אדומה ג, ב (מהדורת י' קאפח, עמ' רכ). על התיאור המדעי של כרמיל השני האירופאי שמתאר הרמב"ם, ראו: עמר, תולעת השני, עמ' 39-38; שם, תמונה מס' 5. 

toraland whatsapp