זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

תרנגולין

תרנגולין

תרנגול בנקיבה, מאבות התרנגול המבוית: זכר (מימין) נקבה (משמאל)

תַּרְנֹגְלִין

תרנגול (Gallus gallus
domesticus
), עוף הבית השכיח ביותר. הרמב"ם מבחין הבחנת לשון בין הזוויגים: "ותרנגול – שם הזכר (אלדיך), ושם הנקבה (אלדג'אג'ה) תרנגולת, והשם הכוללם יחד, זכרים ונקבות – תַּרְנֹגְלִין".[1][1].פהמ"ש שבת ה, ד. השוו לפהמ"ש תרומות יא, ט, ושם מובא הניקוד: תַּרְנֹגְלִין.

toraland whatsapp