זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

גרגיר שלאפר

גַּרְגִּיר שֶׁלָאַפַר

כך הרמב"ם מבאר מהו גרגיר שלאפר: "הגרגיר של השדה (אלג'רג'יר אלפחצי) – ואפר – שם השדה (אלפחץ)".[1] נראה שבמונח זה הרמב"ם מתכוון לגרגיר בר,[2] שגדל בשדות הפקר ובצדי הדרכים (צמח רודרלי). הוא מציין שגרגיר הבר נקרא בערבית "איהקאן" (ايهقان).[3] אלע'אפקי, עשבונאי אנדלוסי (שהרמב"ם מצטט מחיבורו), מציין שני צמחים שנקראים כך: אחד מכונה בשם העממי "חרדל בר", והשני – פרח אדום.[4] יש כמה אפשרויות לזיהוי גרגיר הבר: צמחי בר נאכלים ממשפחת המצליבים שדומים לגרגיר (בן חרדל מצוי),[5] כגון: טורים מצויים (Diplotaxis erucoides) וטורים מדבריים (Diplotaxis acris), שפרחיו בצבע סגול.[1].פהמ"ש שביעית ט, א.

[2].השוו: "כסבר וכסבר שדה – אלכזבר אלבסתאני ואלפחצי" (פהמ"ש כלאים א, ב).

[3].רמב"ם, ביאור, מס' 74. לפי עיסא, עמ' 32, מדובר במין של כרוב בר (Brassica erucastrum). צמח זה אינו גדל בארץ ישראל.

[4].מובא אצל אבן אלביטאר, א, עמ' 160.

[5].אבו אלח'יר, עמ' 393.

toraland whatsapp