זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

גרגיר

גרגיר

בן חרדל מצוי (איור מן המאה השש עשרה)

גַּרְגִּיר

הגַּרְגִּיר הוא ממיני הירקות שחייבים במעשרות. הוא מזוהה בלא ספק עם הצמח שנקרא בערבית "ג'רג'יר" (جرجير),[1] ובימינו – בן-חרדל מצוי (Eruca sativa). זהו צמח חד-שנתי ממשפחת המצליבים, בעל עלים גזורים. פרחיו צהובים ובעלי עורקים סגולים. הפרי תרמיל. העלים נאכלים, ומהם ומן הזרעים הפיקו תרופות לריפוי עיניים ולפריון הגבר.[2][1].פהמ"ש מעשרות ד, ה.

[2].בבלי, שבת קט ע"א; שם, יומא יח ע"ב.

toraland whatsapp