זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

יבלית

יַבְּלִית

המשנה מזכירה את ה"יבלית שטופלין בה את הפיטסין". הרמב"ם אינו מזהה זיהוי מסוים, אלא מציין שמדובר ב"עשב רך מאוד".[1] נראה שהרמב"ם לא סבר כדעת הגאונים, שזהו צמח היבלית ( Cynodon dactylon).[2][1].פהמ"ש כלים ג, ו. בהלכות כלים (כ, ג) השמיט את הדוגמא שמביאה המשנה וכתב באופן כללי: "דברים הלחין המשוכין שטופלין בהם הפיטסין שלמים כדי שלא ידלוף הכלי, הרי הוא כגופו שלכלי".

[2].זיהוי שמופיע אצל הגאונים (אפשטיין, עמ' 13; שם, עמ' 149) בשם הערבי "ת'יל" (ثيل); ראו גם רמב"ם, ביאור, מס' 251.

toraland whatsapp