זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

יועזר

יוֹעֶזֶר

היועזר נזכר במשנה בתור דוגמא לצמח בעל סגולות רפואיות שבדרך כלל אנשים בריאים נוהגים לאוכלו. הרמב"ם מבאר שהוא ה"פודנג' (فودنج) וכיוצא בו".[1] למעשה, זהו שם קיבוצי לצמחי תבלין ורפואה ממשפחת השפתניים (Lamiaceae), נענע למשל, וכפי שהרמב"ם ציין, יש בקבוצה זו מינים רבים.[2] הרמב"ם זיהה גם את ה"סיאה" (ראו בערכו) שבמשנה עם ה"פודנג'", ואולם מהקשר הדברים נראה שהתכוון שם למין מסוים.[1].פהמ"ש שבת יד, ג. בעקבות הזיהוי "פותנק" שמובא בתלמוד הבבלי (שבת קט ע"ב).

[2].פהמ"ש ערלה ב, י; רמב"ם, ביאור, מס' 309.

toraland whatsapp