זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

נצפה

נְצָפָה

הנְצָפָה נזכרת במשנה בין ה"קלים שבדמאי", שחזקתן מן ההפקר. הרמב"ם מבאר:״'אלכבר' (كبر) והוא הידוע אצל ההמון אצלנו בשם 'אלקפאר'״.[1] הכוונה היא לצלף הקוצני (Capparis spinosa). ראו באריכות בערך "צלף".[1].פהמ"ש דמאי א, א, הלכות מעשר יג, א.

toraland whatsapp