זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

עדל

עדל

שחליים גבוהים

עֲדָל

העדל נזכר פעם אחת במשנה, והרמב"ם מזהה אותו עם "אלשיטרג'" (الشيطرج), ומוסיף שהוא "צמח ידוע".[1] בביאור שמות הרפואות הוא מציין גם את שמו ביוונית – "לבדיון",[2] כלומר, צמח ה- Lepidium; זהו שם הסוג שַׁחֲלַיִים, וקרוב לוודאי שהכוונה למין "שחליים גבוהים" (Lepidium latifolium).[3] מין קרוב הוא שַׁחֲלַיִים תַּרְבּוּתִיִּים (Lepidium sativum), ראו בערך שֶׁחְלָים.[1].פהמ"ש עקצים ג, ד.

[2].רמב"ם, ביאור, מס' 367.

[3].ראו עמר, גידולי ארץ, עמ' 298.

toraland whatsapp