הלכות גידול צאן

הלכות גידול צאן

חוברת הדרכה המרכזת הן את המידע ההלכתי והן את המידע המקצועי הנחוץ לכל מגדל צאן. בחוברת ניתן למצוא פירוט של כל המחלות הנפוצות בצאן, תיאורן והטיפול בהן בימי חול ובשבת, וכן מידע אודות המלטה בשבת וטיפול בוולדות בשבת. הטיפול בבכור בהמה טהורה ועוד... רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   15 ₪
משלוח: 10 ₪
אזל מהמלאי

לא אחת עומדות בפני מגדלי צאן- חקלאים או אף אנשים המגדלים להנאתם - שאלות מעשיות ושאלות הלכתיות רבות הנוגעות לטיפול בצאן.

 

סוגיה מרכזית המעסיקה את מגדלי הצאן היא סוגיית הטיפול בצאן בשבת וביום טוב. מכיוון שעזים וכבשים הם בעלי חיים רגישים  למחלות, חשוב לטפל בהם מוקדם ככל האפשר. לעיתים המתנה עם הטיפול למוצאי השבת גורמת צער רב לבעלי החיים ועלולה אף לגרום למותם.

לאור זאת ראינו לנכון לכתוב חוברת הדרכה שתרכז הן את המידע ההלכתי והן את המידע המקצועי הנחוץ לכל מגדל צאן.

 

בחוברת ניתן למצוא פירוט של כל המחלות הנפוצות בצאן, תיאורן והטיפול בהן בימי חול ובשבת, וכן מידע אודות המלטה בשבת וטיפול בוולדות בשבת. בכתיבת המידע המקצועי התייעצנו רבות עם רופאים ווטרינריים מומחים לצאן.

 

וכך מעיד הרב יעקב אריאל בהסכמתו לחוברת:

"הקונטרס בדבר טיפול בבעלי חיים בשבת מרכז בתוכו כמעט את כל השאלות המעשיות המתעוררות בגידול בעלי חיים, כל מגדל בעל חיים יוכל לתפקד מעתה ואילך בשבתות ובחגים בצורה נכונה מבלי לחשוש לתקלה בהלכות שבת וחג".

 

סוגיה נוספת המעסיקה את מגדלי הצאן היא סוגיית הטיפול בבכור בהמה טהורה. החוברת עוסקת גם בסוגיה זו, בחיוב מכירת האם-המבכירה, ובהשלכות המעשיות שישנן במקרה שנולד בכור שאמו לא נמכרה לגוי. נושאים נוספים הנידונים בחוברת: היתר גידול בהמה דקה, ראשית הגז, עשיית מלאכות בערב שבת, חליבה בשבת, ועוד.

toraland whatsapp