הלכות הארץ - מהדורה חדשה

הלכות הארץ - מהדורה חדשה

הלכות ופסקים בנוגע למצוות המיוחדות לארץ ישראל הנוהגות בימינו: תרומות ומעשרות, חלה, ערלה, כלאיים ומתנות עניים.

מחיר:   35 ₪
משלוח: 10 ₪

 ספר 'הלכות הארץ' מאגד בתוכו הלכות ופסקים של המצוות המיוחדות לארץ ישראל הנוהגות בימינו: תרומות ומעשרות, חלה, ערלה, כלאיים ומתנות עניים.

בספר מובאות הלכות שכיחות שמתאימות לכל אדם בביתו, כתובות בשפה השווה לכל נפש, בבהירות ובקיצור.

 הפסקים המובאים בספר מבוססים על מאמרים שנכתבו לאורך השנים על ידי רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים

ועל פסיקותיו של מו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א.

 יהי רצון שבזכות הלימוד של המצוות התלויות בארץ אשר מביא לידי מעשה, נזכה להגדיל תורת ארץ ישראל ולהאדירה כדברי חז"ל (ב"ר פר' טז): 'וזהב הארץ ההיא טוב, מלמד שאין תורה כתורת א"י ולא חכמה כחכמת א"י' – וזאת מפני ש'אוירא דארץ ישראל מחכים' (ב"ב נח ע"ב).

 

toraland whatsapp