חוקות הארץ כרך א

חוקות הארץ כרך א

חוקות הארץ: הלכות כלאים לרמב"ם פרקים א-ד ; ועליהן ביאורים וחידושים מאת הראי"ה קוק ; בתוספת הלכות, עיונים ומראי מקומות שנכתבו ונערכו ע"י רבני מכון התורה והארץ. רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
toraland whatsapp