חוקות הארץ כרך ב

חוקות הארץ כרך ב

הלכותיהן של מצוות התלויות בארץ היו לא מעשיות במשך אלפיים שנה, ובשל כך העיסוק בהם היה מועט. מיעוט העיסוק בהלכות אלה גרם לכך השלכות אלו לא התבררו כל צרכן, עתה בא להם גואל. דומה שבכל הנושאים הקשורים למצוות התלויות בארץ הנושא הסבוך ביותר הוא הלכות כלאים. מכון התורה והארץ הוציא כעת שני כרכים גדושים, למעלה מאלף עמודים העוסקים בהלכות כלאים. רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
אזל מהמלאי

הלכותיהן של מצוות התלויות בארץ היו לא מעשיות במשך אלפיים שנה, ובשל כך העיסוק בהם היה מועט. מיעוט העיסוק בהלכות אלה גרם לכך השלכות אלו לא התבררו כל צרכן, עתה בא להם גואל. דומה שבכל הנושאים הקשורים למצוות התלויות בארץ הנושא הסבוך ביותר הוא הלכות כלאים. מכון התורה והארץ הוציא כעת שני כרכים גדושים, למעלה מאלף עמודים העוסקים בהלכות כלאים.

המלאכה שנטל על כתפיו המכון היא לרכז את כל מה שנכתב בהלכות כלאים, עמל רב של עיון ובירור ומחקר. לעיתים עמוד אחד ב'חוקות הארץ' מתמצת עשרות רבות של עמודים בהם נפרש וויכוח נוקב, כל המחלוקת התבררה נלמדה ותומצתה לכדי כמה שורות, בהם נכתב בתמציתיות מי ומי החולקים ומה נקודת המחלוקת.

בחיבור זה מושקע עמל רב ועצום של תלמידי חכמים, חברי מכון התורה והארץ, בעיון בירור ומחקר של הלכות אלו. מגמתו אינו בהכרעת ההלכה אלא בהצגת השיטות והדעות השונות. עדנה מקבל גם כתי"ק של מרן הרב קוק שהיה גנוז עשרות רבות של שנים על הלכות כלאים, והוא מודפס בהרחבה בספר עם הוספות והשלמות.

toraland whatsapp