נטיעות הארץ

נטיעות הארץ

נטיעות הארץ- אסופת מאמרים - נטיעות וט"ו בשבט .  נכתב ונערך ע"י רבני מכון התורה והארץ ורבנים נוספים, בהוצאת מכון התורה והארץ. רבני מכון התורה והארץ

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪
אזל מהמלאי

לקראת ט"ו בשבט תשס"ד, ולקראת יום העיון השנתי המתקיים בסביבת ט"ו בשבט, מוציא מכון התורה והארץ את הספר "נטיעות הארץ". ספר שלישי בסדרה של ספרים, שהם אסופת מאמרים של רבנים וחוקרים תורניים בנושא ממוקד הקשור למצוות שיש בהם פנים יחודיות בהיותם מקוימים בארץ ישראל.

 

בשלהי שנת השמיטה תשס"א ולקראת חג הסוכות תשס"ב, יצא "ספר הקהל", ובו אוסף מאמרים במצות הקהל, מצוה המתקיימת בסוכות של מוצאי שנת השמיטה, בבא כל ישראל אנשים נשים טף וגרים, למקום אשר יבחר ה', והמלך קורא פרשיות מספר דברים בפני העם.

 

לקראת חג השבועות תשס"ג יצא הספר "ביכורי הארץ", ובו אסופת מאמרים במצות ביכורים, מצוה שהתקיימה בזמן שהמקדש היה קיים עת הביאו מעצרת ועד חנוכה ביכורי שבעת המינים.

 

בסייעתא דשמיא, הספרים התקבלו בשמחה, אצל תלמידי חכמים ובציבור הרחב, שחיבת המצוות הארץ ישראליות  קרובה לליבם,  והם זכו לתפוצה רחבה.

הספרים הקודמים עסקו במצוות שלצערנו אין אנחנו יכולים לקימן כעת, בשל חסרון המקדש שיבנה במהרה בימינו. הספר "נטיעות הארץ", שונה מקודמיו במובן זה שהוא  עוסק במצוה שהיא מתקיימת על ידינו גם בזמן הזה, והיא משמשת נדבך ומרכיב משמעותי בחיזוק ההתיישבות של עם ישראל בארצו, ובהפרחת השממה. 

 

הספר יוצא לקראת ט"ו בשבט, שכאמור זהו יום שנתפס בתודעה הציבורית כיום של נטיעות ע"פ המסורת היהודית, על אף שאין זה כך. אך כיון שהדבר התקבל בכל זאת, הקדשנו אף אנו את הספר העוסק בעניני נטיעות, סביב יום זה.   

כקודמיו, כותבי המאמרים בספר זה הם רבנים מכל הארץ ורבני מכון התורה והארץ וחוקריו, וכן חוקרים תורניים. יישר כח וחיילהם לאורייתא לכל הכותבים, ובמיוחד לכותבים שלא היו שותפים בספרים הקודמים. רוב המאמרים נכתבו באופן מיוחד לספר זה, ואם כבר פורסם המאמר בעבר, הדבר צוין בתחילת המאמר.

 

מאחר שכותבי המאמרים עוסקים באותו נושא, וכל אחד כותב ממקומו שלו, ישנן לעיתים כפילויות, הן בציטוט מובאות, והן בהסברים הלכתיים ורעיוניים. על מנת לא לפגוע ברצף התוכני והרעיוני לא שינינו את תוכנם ולא קצרנו את המאמרים. 

toraland whatsapp