באהלה של תורה א

באהלה של תורה א

שו"ת באהלה של תורה , מאת הרב יעקב אריאל . מאמרים ותשובות, בענייני יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט, הלכות מדינה. הוצאת מכון התורה והארץ. המבצע עד גמר המלאי הרה"ג יעקב אריאל

מחיר:   30 ₪
משלוח: 10 ₪
toraland whatsapp