גיור

מאמרים

גיור קטינים בימינו

האם מותר לגייר קטנים ללא קבלת מצוות של ההורים וללא התחייבות ללמוד בבתי ספר דתיים? במאמר זה בוחן הרב יהודה הלוי עמיחי את...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על גיור במשנתו של הרב ישראלי

בשנים האחרונות, נושא הגיור עלה על הפרק בשיח הציבורי פעמים רבות ודעות רבות הוצגו לציבור. המאמר שלפנינו מתחקה אחרי דעתו...

הרב אברהם ישראל שריר

מאמרים

בית הדין לגיור - שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא - עיון במחשבת הגרות

ישנה מחלוקת סביב סוגיית הגיור בשנים האחרונות, האם ניתן לבטל גיור? האם ניתן להעריך את גמירות דעתו של המתגייר בשעת הגרות?...

הרב יצחק רונס

מאמרים

הגדרת קבלת מצוות בגיור

במאמר זה באנו לבדוק האם בשעת דחק כזו של תערובת אלפי גויים בתוכנו אפשר לסמוך על הדעות המקלות בגיור. מדובר בשאלה מורכבת...

הרב צבי ליפשיץ

toraland whatsapp