חול המועד

מאמרים

הלכות חול המועד למגדלי ירקות בחממה

הלכות חולו של מועד, הם מן ההלכות הסבוכות שעליהן נכתב: "דינים דחול המועד נפישים (=רבים), ואין לעמוד על עיקרם אם לא בדקדוק...

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

קטיף פרחים בחול המועד

אני מתפרנס מגידול פרחים. הפרחים שאני מגדל מיועדים בעיקר לשיווק ביישובים שבסביבה הקרובה. האם מותר לקטוף אותם בחול המועד...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

נספח: בעניין קטיף פרחים בחוה"מ

חליפת מכתבים בין הרב עזריאל אריאל לבין הרה"ג יהושע י. נויבירט

הרב עזריאל אריאל והרה"ג יהושע י. נויבירט

מאמרים

שתילת דשא בחול המועד בשטחים ציבוריים

באופן כללי אסורה מלאכה בחול המועד, פרט לחמישה עניינים: דבר האבד, צורכי אוכל נפש, פועל שאין לו מה לאכול, צורכי רבים,...

הרב יאיר דרייפוס

מאמרים

השקיה בחול המועד

האם מותר לתכנת את המחשב (או את קוצב המים) בחול המועד, כך שלאחר מכן, בשעה שהוא פותח את הברז, ישקה את הצמחים שההשקיה אינה...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

השקאה בחול המועד (תגובה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

גדרי "מלאכה" בחול המועד (תשובה להשגה)

תגובה על המאמר-השקאה בחול המועד

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

הזרעה בחול המועד

המאמר עוסק בהזרעת פרה בחול המועד

שמואל מאיר

מאמרים

הזרעת בהמה בחול המועד

ההזרעה מתבצעת כיום באופן מלאכותי, ע"י רופא וטרינר המגיע לרפת ומזריק את תאי הזרע לגופה של הפרה. האם מותר לבצע את הפעולה...

הרב עזריאל אריאל

  • 1
  • 2
toraland whatsapp