טיפול בשבת ומועד

מאמרים

עשיית מלאכות בערב שבת ברפת

מהם השיקולים המעשיים וההלכתיים שצריכים לעמוד לפני הרפתן, בבואו להכריע אלו מלאכות ניתן לעשות בערב שבת, ועד מתי ניתן...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

הזמנת וטרינר או טכנאי גויים על ידי עובד גוי בשבת

אחת השאלות שיש לדון בהן בנושא הטיפול בבעלי חיים בשבת היא: האם מותר לומר לעובד גוי לקרוא לווטרינר או לטכנאי גויים בשבת,...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

חיטוי עטין הפרה ביוד בשבת

במאמר נדון בגדרי פעולות שמטרתן הוא ריפוי הפרה והאם ניתן לעשות עבור הבהמה פעולות שמונעות צער בשבת?

הרב דוד אייגנר

מאמרים

עבודת הווטרינר בחול המועד

מחד גיסא ברור שמדובר בזמן שאינו יום חול ככל ימות השנה, ומאידך גיסא מכיוון שאין בו איסור מלאכה גורף, קיימת נטייה להקל...

הרב דוד אייגנר

toraland whatsapp