לזכרם של גדולי תורה

מאמרים

קורא הדורות

הרב קוק - גדול הוגי הדעות בישראל בדורות האחרונים - עלה ארצה לפני מאה שנה. כאן הגיעו הגותו המעמיקה ולשונו העשירה לשיא...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

על הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

הקשר של הגר"מ אליהו לגוש קטיף ולמכון היה קשר חם ותמידי במשך שנים רבות. ממנו עצה, ממנו תושיה, ממנו עידוד והכוונה. בשורות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

לע"נ מאיר פרנקל ז"ל – איש ישר דרך, עובד אדמה סקירת מאמריו של מדריך חקלאי

מאיר פרנקל ז"ל היה איש ישר דרך, 'דובר אמת בלבבו', ו'תוכו כברו'. הוא היה איש אדמה ברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו. יהיו דברים אלו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

תתן אמת-ליעקב לזכרו של הרה"ג יעקב ישעיה בלויא

תכונת האמת המיוחדת שהייתה לרב בלויא זצ"ל, בצרוף מידותיו התרומיות וכישרון הזיכרון נדיר שניחן בהם, הם שנתנו לו את מעמדו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

'עשה לך רב'

ימי הקיץ בהם אנו מצויים מפגישים אותנו עם מסכת אבות, אותה נהגו לקרוא בשבתות הקיץ. בשני מקומות במסכת זו נאמר: 'עשה לך...

הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל

מאמרים

עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים של מרן הגר"ש ישראלי זצ"ל

כבר עשרים שנה שאנו חסרים את מרן הגר"ש ישראלי, שעלה לגנזי מרומים ב- י"ט בסיוון תשנ"ה. הקדשנו את גיליון אייר-סיוון לזכרו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הספדו של צדיק

לזכרו של הראשון לציון הרה"ג עובדיה יוסף זצוק"ל

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

העם לרמב"ם

כתבי היד של הרמב"ם על פירוש המשניות נחשפו ומוצגים בתערוכה חדשה בירושלים, וזו אולי סיבה טובה שוב להתבונן בנושא שעולה שוב...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

לכתיבתו נלך- ידידיה מאיר כותב על סדרת הספרים בהוצאה המחודשת של מכון התורה והארץ

"בדרך אל עוד מאמר על אלי אוחנה מצאתי את עצמי מחשב מסלול מחדש" מתוך טורו של ידידיה מאיר בערוץ 7.

ידידיה מאיר

  • 1
  • 2