נושאים נוספים

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

לענ"ד, הרמב"ם אכן מבאר את הסוגיה בשבת באופן שונה מאשר ביארה רש"י, ושיטתו היא כפשטות דברי הגאון, שהכניסה בכיסא גלגלים...

הרב הלל בן שלמה

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה לתגובות

תגובתי להלן היא הן לתגובת הרב יעקב אפשטיין והן לתגובת הרב הלל בן שלמה והכל ב'קציר האומר'.

הרב עזריה אריאל

מאמרים

'מעלה אני עליך כאילו עשיתם'

דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לשבוע מטובה הוא צריך?

הרב יהודה הלוי עמיחי

  • 1
  • 2