שבת

מאמרים

התאמת מכשירי שמיעה נטענים לשימוש בשבת

האם אפשר להטעין בשבת מכשיר שמיעה? אילו סוגי מכשירים עדיפים לשימוש בשבת? בשנים האחרונות מתרחב והולך השימוש במכשירי שמיעה...

הרב שי סימינובסקי

מאמרים

אמירה למכונה בשבת – הפעלת עוזר וירטואלי באמצעות דיבור בלבד

האם עלינו לאסור פעולה חשמלית בשבת? מתי ניתן להקל בכך, ומה צריכה להיות המדיניות ההלכתית העקרונית ביחס למכשירים חשמליים...

הרב אריאל קטן והרב פרופ' דרור פיקסלר

מאמרים

טעמי המצוות - שבת

שבת היא אחת המצוות שקל להזדהות איתן, לפחות עם הרעיון הכללי. יום מנוחה אחד בשבוע - הרי זה דבר מבורך, שמקובל היום ברוב...

צוות אתר "לדעת להאמין"

מאמרים

ה

מה הם כל כסף וזהב שבעולם לעומת המתנה היקרה של החירות משעבוד מצרים, של השחרור מן השוט הנוגש? מדוע מבקש הקב"ה מן העם,...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

פיתוח חדש: טלפון סלולרי מיוחד לשבת

הרב ישראל רוזן: "אנו רגישים לטענת 'המדרון החלקלק' וחשש לשימוש בסלולרי מעבר לנדרש תוך הסתמכות על 'מכון צומת', אך מקובלנו...

מתוך אתר 'סרוגים'

מאמרים

שמירת השבת במרחב הציבורי- אינטרס לאומי

המאבק על שמירת השבת במדינת ישראל מצטייר בתקופה האחרונה כמאבק בין חילונים לדתיים. אך דווקא ראשי הציונות החילונית הם שקראו...

יהודה ולד מתוך אתר 'סרוגים'

מאמרים

עבודת גויים במשטרה בשבתות

האם נכון לשלב ולמסור את עבודת הביטחון וההצלה לגויים, ובמקרה של פיקוח נפש בשבת יבואו הם להציל? האם יש הבדל בין העסקת...

הרב רמי רחמים ברכיהו

מאמרים

מכשיר המיתוגרם

אודות מכשיר ה'מיתוגרם' המותר לשימוש בשבת לצרכים חיוניים וההנחיות לשימוש בו

הרב ישראל רוזן

toraland whatsapp