תפילה

מאמרים

תפילות במניין בבתי כנסת בתקופת מגפת הקורונה

בשל נגיף הקורונה נסגרו בתי כנסת רבים, אך יש קהילות שבהן מניינים ממשיכים להתקיים. בהיותנו קהילה הפועלת ללא רב אבל עם...

הרב ד"ר מרדכי הלפרין והרב יהושע וייסינגר

מאמרים

קריאת התורה במניין חצרות ובמניין מרפסות

התייחסותו של הרב יעקב אריאל לסוגיות שונות ומתן הנחיות בעניין קריאת התורה במניין חצרות ומרפסות בתקופת הקורונה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

'מניין מרפסות'

כיצד יש לנהוג בנוגע למניין מרפסות בתקופת הקורונה? במאמר הנ"ל מתייחס הרב יעקב אריאל לסוגיות שונות בנושא זה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

תפילה בציבור בימי הקורונה

התייחסות ומענה של הרב יעקב אריאל לשאלות שונות בנושא התפילה בציבור ובבתי הכנסת בתקופת הקורונה, כאשר קיים חשש גדול להדבקה...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

'מעין שבע' במניין שבחצר

בשל התפרצות מגפת הקורונה אנחנו מתפללים כבר שלושה שבועות בחצר גדולה, שלוש תפילות ביום: שחרית, מנחה וערבית. כדי לקרוא...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מעין שבע במניין שבחצר

בימי הקורונה אנשים רבים מתפללים בחצר שחרית מנחה וערבית, וכן מוציאים לפי הצורך את ספר התורה מתוך הבית לחצר. נשאלת השאלה...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

'אהיה כטל לישראל' – על ייחודו של הטל במקרא, בהלכה ובהגות

ביום טוב ראשון של פסח בתפילת מוסף מפסיקים לומר 'מוריד הגשם' ומתחילים לומר 'מוריד הטל', ובשמיני עצרת בתפילת מוסף מתחילים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

'יענך ה' ביום צרה'

המאמר עוסק בעיון בפרק כ' בתהילים הפותח במילים: 'למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה'. מהי הצרה עליה מדבר דוד המלך? וכיצד...

הרב צבי שורץ

מאמרים

הנהגה בבית כנסת בו עדות שונות

כיצד יש לנהוג בבית כנסת בו מתפללים יוצאי עדות שונות ובעלי נוסח תפילה שונה? האם להתפלל יחד בשל ערכי האחדות ו'ברוב עם הדרת...

הרב נח וז'ונסקי

toraland whatsapp