אמונה והלכה

מאמרים

חיוב מזוזה בצימר ובמלון

האם מותר להתארח בצימר או מלון שאין מזוזות בדלתותיו? המאמר הבא ידון בנושא המזוזה, ובהבדל בין שוכר לפונדקי,

הרב יעקב אריאל

מאמרים

עובדים זרים בבית יהודי

כיום מצוי שעובדים זרים מתפקדים כעובדים סיעודיים בבתיהם של אנשים מבוגרים הזקוקים לסיוע בתפקוד היומיומי, פעמים רבות תפקידם...

הרב צבי בן ראובן

מאמרים

חמישה חומשי תורה

במאמר זה נתחקה אחר המקורות של החלוקה לחומשים, ואנסה לאפיין את המהות המיוחדת של כל אחד מן הספרים, כפי שעולה מן המדרשים...

הרב צבי שורץ

מאמרים

תפילות במניין בבתי כנסת בתקופת מגפת הקורונה

בשל נגיף הקורונה נסגרו בתי כנסת רבים, אך יש קהילות שבהן מניינים ממשיכים להתקיים. בהיותנו קהילה הפועלת ללא רב אבל עם...

הרב ד"ר מרדכי הלפרין והרב יהושע וייסינגר

מאמרים

קריאת התורה במניין חצרות ובמניין מרפסות

התייחסותו של הרב יעקב אריאל לסוגיות שונות ומתן הנחיות בעניין קריאת התורה במניין חצרות ומרפסות בתקופת הקורונה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

'מניין מרפסות'

כיצד יש לנהוג בנוגע למניין מרפסות בתקופת הקורונה? במאמר הנ"ל מתייחס הרב יעקב אריאל לסוגיות שונות בנושא זה

הרב יעקב אריאל

מאמרים

תפילה בציבור בימי הקורונה

התייחסות ומענה של הרב יעקב אריאל לשאלות שונות בנושא התפילה בציבור ובבתי הכנסת בתקופת הקורונה, כאשר קיים חשש גדול להדבקה...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

השגחה פרטית וכללית

האמונה בהשגחת ה' על עולמו היא אחת מי"ג העיקרים של היהדות, אך כמו כל עיקרי האמונה, גם עיקר זה מחייב עיון מעמיק. אין...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

'מעין שבע' במניין שבחצר

בשל התפרצות מגפת הקורונה אנחנו מתפללים כבר שלושה שבועות בחצר גדולה, שלוש תפילות ביום: שחרית, מנחה וערבית. כדי לקרוא...

הרב יהודה הלוי עמיחי