בין המצרים

מאמרים

האור מתוך החושך

אנו בעיני אדם איננו רואים כיצד אור הגאולה מפציעה מתוך המהלכים השונים

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

אהבת חינם לארץ

ישנה השפעה מחטא המרגלים לחורבן הבית ושאר הצרות שארעו בט' באב

הרב דורון ותקין

מאמרים

תלמידי חכמים בתשעה באב

באבלות של תשעה באב אנו מוצאים מספר הלכות המיוחדות לתלמידי חכמים, וניתן דעתנו להתבונן מדוע נתייחדו תלמידי חכמים באבלות של...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

בי"ז בתמוז הובקעה העיר

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב'. שלושת השבועות נפתחים בתענית ציבור ומסתיימים בתענית ציבור....

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

אבלות ובנייה

המאבק בימי חכמים אודות האבלות אל מול הבנייה, הבית אל מול הבית ודרגות האבלות על חורבן בית המקדש.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מידע יישומי לחודש אב

<p>מספר דברים חשובים שיש להיות מודעים אליהם בשעה שקונים עצי פרי, לקראת ט"ו באב- שלפניו ממהרים אנשים...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

על מנהג ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב ועל הגירוש מגוש קטיף

אחד המנהגים המייחדים את מוצאי תשעה באב הוא לברך את ברכת הלבנה ולעשות 'קידוש לבנה', מיד בצאת הצום, אף על פי שבזמן זה...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

'והאמת והשלום אהבו'

בימי שיבת ציון בתחילת בניינו של בית המקדש השני, נשאל זכריה הנביא על ידי משלחת יהודים מבבל, האם להמשיך את ארבעת הצומות...

הרב צבי שורץ

מאמרים

בין חורבן רוחני לחורבן ממשי

חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב- הדומה והשונה בין החורבן הרוחני לחורבן הממשי

הרב יעקב אפשטיין

  • 1
  • 2