חנוכה

מאמרים

יוסף, חנוך וחג החנוכה

באופן תמידי חל חג החנוכה בעת בה אנו קוראים בפרשיות השבוע על מכירת יוסף ע"י אחיו, דבר המלמד על הקשר בין חג חנוכה למכירת...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

זיתים ושמן

עם סיומה של עונת המסיק ובואו של חג החנוכה המתקרב אלינו, יש להזכיר כמה הלכות ופרטי דינים הקשורים לשמן.

הרב דוד אייגנר

מאמרים

שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה

למי מביננו יש מטע זיתים שגדלוהו ללא היתר מכירה ועשו מהזיתים שמן? קשה גם למצוא שמן זית של אוצר בי"ד. אעפ"כ הבירור בשאלה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סדר חנוכה מפורט ומאיר עיניים

מיוחד לידידי "מכון התורה והארץ" - סדר חנוכה מיוחד ומאיר עיניים הכולל בתוכו הלכות חנוכה מפורטות, נוסח מזמור "מעוז צור" עם...

מכון התורה והארץ

מאמרים

הרואה מברך?

בתרבות המערבית רגיל האדם להסתכל בצורה פסיבית על ההשפעה שלו. החלק שלו בדברים העוברים מולו שולי. גם בזמנים מיוחדים כמו...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

נדידת החנוכיה

האם כיום, כשכבר אין חשש סכנה יש להחזיר את התקנה להדלקת נרות כלפי רשות הרבים- על פתח הבית או בחלון בעדיפות הראשונה בצורה...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

שמן זית לנרות חנוכה

מפורסמת היא קושייתו של הבית יוסף, מדוע חוגגים את חנוכה לזכר הנס שמונה ימים, הרי ביום הראשון לא היה נס? לקושיה זו נאמרו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סודו של חג החנוכה

להגדרת ימים מסויימים כימים טובים יש בדרך כלל השלכות הלכתיות רחבות, אך כאן הגמרא ציינה רק שבימים אלו נאסרו המספד והתענית....

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

המהפך בנס החנוכה

המהפך בנס החנוכה לא היה רק אירוע - הצלת ישראל מחמת המציק, ביטול הגזרות וכדומה. המהפך היה בשינוי מצבו הרוחני של הדור...

הרב דורון ותקין