חנוכה

מאמרים

יוסף, חנוך וחג החנוכה

באופן תמידי חל חג החנוכה בעת בה אנו קוראים בפרשיות השבוע על מכירת יוסף ע"י אחיו, דבר המלמד על הקשר בין חג חנוכה למכירת...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

זיתים ושמן

עם סיומה של עונת המסיק ובואו של חג החנוכה המתקרב אלינו, יש להזכיר כמה הלכות ופרטי דינים הקשורים לשמן.

הרב דוד אייגנר

מאמרים

שימוש בשמן שביעית לנרות חנוכה

למי מביננו יש מטע זיתים שגדלוהו ללא היתר מכירה ועשו מהזיתים שמן? קשה גם למצוא שמן זית של אוצר בי"ד. אעפ"כ הבירור בשאלה...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

סדר חנוכה מפורט ומאיר עיניים

מיוחד לידידי "מכון התורה והארץ" - סדר חנוכה מיוחד ומאיר עיניים הכולל בתוכו הלכות חנוכה מפורטות, נוסח מזמור "מעוז צור" עם...

מכון התורה והארץ

מאמרים

הרואה מברך?

בתרבות המערבית רגיל האדם להסתכל בצורה פסיבית על ההשפעה שלו. החלק שלו בדברים העוברים מולו שולי. גם בזמנים מיוחדים כמו...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

שמן זית לנרות חנוכה

מפורסמת היא קושייתו של הבית יוסף, מדוע חוגגים את חנוכה לזכר הנס שמונה ימים, הרי ביום הראשון לא היה נס? לקושיה זו נאמרו...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

שלך גדולה משלהם

למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

בימים ההם בזמן הזה

היחיד, לאחר שנעשה לו נס, מברך ומודה על נס אף אם היה ללא שנוי דרכי הטבע, כיוון שהתעורר מבטו על ההשגחה, שבדרך הטבע היה...

הרב דורון ותיקין

מאמרים

ארץ זית שמן בחנוכה

עץ הזית קשור הוא לחודש כסלו, קשרו הטבעי של הזית לחודש כסלו הוא בכך שעונת המסיק וייצור השמן מגיעים לשיאם בחודש זה. אך...

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp