חשוון

מאמרים

שלושה מפתחות

"אמר רבי יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה, ומפתח של תחית...

הרב עוזי קלכהיים

מאמרים

מתקני התפלת מים - האם אנו שולטים במצב?

כיום ישנה לעיתים תחושה ש"אנו שולטים במצב" בעקבות המתקנים הרבים להשבת קולחים לשימוש חקלאי ובראשם השפד"ן אשר מימיו מרווים...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

שאלת גשמים לתייר

מה דינו של יהודי ארץ ישראלי השוהה לתקופה קצרה בחו"ל, האם יקדים לשאול גשמים כמנהג א"י או שימתין עד לזמנם של בני חו"ל?

הרב יגאל הדאיה

מאמרים

גשם – בין ארץ לשמים

האם התפלת מי ים תחליף את התפילה? ומה יהיה עם הערכים הרוחניים שירידת גשמים מבטאת?

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

למטר השמים תשתה מים

ואכלת ושבעת וברכת - מכאן לברכת המזון מן התורה. על פי פשוטו של מקרא אין הכרח לפרש את המלה "וברכת" כמצות עשה, כיצד למדו...

הרה"ג יעקב אריאל

  • 1
  • 2