הנחיות לעצי פרי באזור ט"ו בשבט

טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, הפירות שמתחילים לגדול עד לטו בשבט שייכים לשנה שעברה, והפירות שמתחילים לאחריו שייכים לשנה זו. ישנן מספר משמעויות לקביעה זו המשליכים על בעלי עצי הפרי

| שבט תשפ"ב
הנחיות לעצי פרי באזור ט"ו בשבט

טו בשבט בעצי הגינה - למעשה

טו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, הפירות שמתחילים לגדול עד לטו בשבט שייכים לשנה שעברה, והפירות שמתחילים לאחריו שייכים לשנה זו. ישנן מספר משמעויות לקביעה זו המשליכים על בעלי עצי הפרי:

🌱 ערלה – עץ שסיים את שנתו השלישית בראש השנה האחרון (תשפב) כל הפירות שהחלו לגדול עליו לפני טו בשבט שייכים לשנה הקודמת ואסורים באיסור ערלה, רק פירות שיחלו לגדול לאחר טו בשבט יהיו שייכים לשנת נטע רבעי. כדי להבדיל בין הפירות מומלץ בסמוך לטו בשבט להסיר מן העץ את כל הפירות שהחלו לגדול, וכך נדע שכל הפירות שיצמחו מעתה יהיו פירות נטע רבעי. (בשמיטה יש להקפיד להסיר את הפרחים והפירות שלא לתועלת צימוח העץ אלא רק לשם מניעת מכשול).

🌳 נטע רבעי – עץ שסיים את שנתו הרביעית בראש השנה, כל הפירות שהחלו לגדול עליו לפני טו בשבט נחשבים כנטע רבעי, יש לחלל אותם לפני האכילה, ואין לעשר מהם (אם מנין השנים מסופק יש לעשר ללא ברכה). כדי להבדיל בין הפירות מומלץ לעבור ולסמן את הפירות שהחלו לגדול לפני ראש השנה, באמצעות סרט, גומיה, או צבע, וכך נדע בוודאות אלו פירות נחשבים כנטע רבעי ואלו כפירות השנה החמישית שאין עליהם כל מגבלה.

🥝 מעשרות – בשנה רגילה כל הפירות שהחלו לגדול לפני טו בשבט חייבים במעשר ששייך לשנה שעברה, ובנוסף אין לעשר מהם על פירות שהחלו לגדול לאחריו, אולם בשנת השמיטה דין זה אינו שייך, אלא כל מה שחונט לאחר א' בתשרי שייך לשנת השמיטה ואינו חייב במעשרות.

🍒 שמיטה – שנת השמיטה מתחילה בראש השנה, גם לאילנות. הפירות שהתחילו לגדול לפני ראש השנה שייכים לשנה שעברה, ופירות שהתחילו לגדול לאחריה שייכים לשנה זו. מרבית הפירות לא חונטים בתקופת ראש השנה ולכן אין בהם בעיה. במעט עצים, ביניהם לימון, תפוז סיני ולימון סיני יכולים להיות על העץ בתקופה הקרובה פירות שהתחילו לגדול לפני ראש השנה, יחד עם פירות שחנטו אחריו. הפירות שהתחילו לגדול לפני השמיטה חייבים במעשרות ואינם קדושים, והפירות שהתחילו לגדול בשמיטה עצמה הם קדושים ופטורים ממעשרות. מצב זה מסובך שכן לא נוכל לעשר מפרי אחד על חברו, מחשש שמא הפרי שממנו אנו מעשרים שייך לשמיטה ופטור ממעשרות.
כדי לפתור את הבעיה יש לקטוף כבר כעת כמה פירות גדולים וותיקים שמן הסתם התחילו לגדול לפני השמיטה, להקפיא אותם או לשמר אותם בדרך אחרת, ולעשר מהם בכל פעם ללא ברכה על שאר הפירות שנקטוף בחודשים הקרובים (ימי ההבשלה משתנים מאוד בין זנים ותנאי גידול, לכן, מי שאינו מכיר את המצב ואת תקופת הספק בגינתו, ראוי בלימון לנהוג כאמור לעיל עד לסוף חודש סיוון). מי שלא נהג כן, יעשר בכל פעם ללא ברכה מהפרי הגדול ביותר שקטף כעת, מפני שהסבירות הגבוהה ביותר היא שדווקא הוא התחיל לגדול לפני השמיטה.

להצטרפות לקבוצות הוואטסאפ של מכון התורה והארץ

toraland whatsapp