מפרי הארץ הטובה

מאמרים

תיקון העולם

מאמר אודות 'תיקון העולם בנטיעות' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

מאמרים

נטיעת אילנות - כאתחלתא דגאולה

מאמרו של הרב עוזי קלכהיים אודות 'נטיעת אילנות כאתחלתא דגאולה' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב עוזי קלכהיים

מאמרים

נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'

מאמרו של הרב מרדכי אילון בנושא:"נטיעות ארץ ישראל - הידבקות בה'" מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב מרדכי אילון

מאמרים

נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי

מאמרו של הרב שלמה אבינר אודות 'נטיעה בארץ ישראל סימן משיחי' מתוך שער ג' של הספר 'מפרי הארץ הטובה'

הרב שלמה אבינר

מאמרים

'ענפיכם תתנו ופריכם תשאו'

מאמרו של הרב יהודה זולדן מתוך שער ג' של הספר 'פרי הארץ הטובה' '

הרב יהודה זולדן

מאמרים

אילן אילן במה אברכך

מההשוואה של האדם הלומד תורה לאילן, אפשר ללמוד שתי נקודות מרכזיות. אותו אילן - מבורך בכל טוב, ועם זאת, אין ביטחון...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

"כי תבואו אל הארץ…ונטעתם"

העיסוק בנטיעות ובבניין הארץ הוא זה אשר מעמיק את קשרנו הרוחני לארץ שמתגלה בקיומם של המצוות התלויות בארץ באופן יותר נרחב

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

נטיעה של חסד

ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות הגיע ועמו אנו מציינים בנוסף לענייני מצוות הארץ שבפירות גם את חשיבות נטיעת עצים בארץ ישראל

מערכת אמונת עיתך

מאמרים

קדושת פירות ארץ ישראל

מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

הרב גבריאל קדוש