ט"ו בשבט

מאמרים

פרי צדיק לט“ו בשבט

”יש להבין הא טעם דשבט ראש השנה לאילן הוא מפני שיצאו רוב גשמי שנה כמו שכתב בגמרא (שם יד.) ואז זמן חנטת הפירות (כמו שכתב...

הפרי צדיק

מאמרים

על חודש שבט

מידע יישומי לחודש שבט- מנהג הנטיעות, המשמעויות הההלכתיות של התאריך ט"ו בשבט, ואכילת הפירות בו

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ההוד וההדר במצוות התלויות בארץ

<p>מששבנו לארץ נחלתנו לקיומן הממשי של המצוות התלויות בארץ, יש לנו לציין את ט"ו בשבט כחגה של הארץ ומצוותיה ולא רק דרך...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

קדושת פירות ארץ ישראל

מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

הרב גבריאל קדוש