יום העצמאות

מאמרים

שמיטה ומדינה

תקומת מדינת ישראל מהווה נקודת ציון משמעותית ביחס לשמירת מצוות השמיטה, שהרי עם ישראל חזר לארצו וניתנה לו האפשרות לקיים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

69 שנות מדינה יהודית במספרים

ביום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל, עומדת לנגד עינינו מדינת ישראל כמדינה יהודית ריבונית בכל הדרה, עוצמתה ותפארתה.

מערכת למעשה

מאמרים

מזיכרון לגבורה ועצמאות

הכאב האישי על הנופלים במלחמה הוא עצום, אך עלינו להמשיך להיאבק לממש את אותם ערכים שעליהם מסרו את נפשם גיבורי ישראל...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שיר והלל

מהגמרא עולה שעל הים אמרו את שירת הים "אז ישיר משה", וכן הלל. פרק ההלל האמור הוא מה שנמצא אחר כך בתהילים (קטו) "'לא לנו...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

גאולתן של ישראל על פי הנבואה

ב"חזון העצמות היבשות" לנביא יחזקאל מתואר מהלך הגאולה כתהליך בנוי שלבים, שאיננו רצוף וישר. מהו המבט שהנבואה מלמדת אותנו...

הרב יעקוב חייט

מאמרים

מה הקשר בין תרומות ומעשרות ליום העצמאות?

יש צורך עכשיו לברר באיזה מידה השפיע הכיבוש והעצמאות על חיובי המצוות התלויות בארץ?

מאמרים

ישראל במספרים - קצת אופטימיות ליום העצמאות

המגמות הכלכליות ארוכות הטווח ב-2015 שנוטעות אופטימיות ביום העצמאות של ישראל

ד"ר אדם רויטר

מאמרים

זורע צדקות ומצמיח ישועות

שיחה ליום העצמאות על השמחה בחלקי הארץ שברשותנו והתקווה לחלקים שעוד לא ברשותנו

הרב אברהם צוקרמן

מאמרים

לעילוי נשמתם

לעילוי נשמתם של חיילי צבא ההגנה לישראל ולכל לוחמי עם ישראל במהלך הדורות שמסרו נפשם על קידוש השם במערכות ישראל

toraland whatsapp