ל"ג בעומר

מאמרים

קיום מצוה על תנאי

האם ניתן להתנות על מעשה מצוה שמקיימו עתה שבמצב מסוים לא יצא בו ידי חובה, כדי שיוכל לקיימו אח"כ ביתר שלמות.

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר פעמיים מספק

מי שמסופק איזה יום הוא לספירת העומר האם יכול לברך ולומר את שני הימים שמסופק בהם, כגון: היום חמישה ימים לעומר, היום ששה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

ספירת העומר בין השמשות וברכה בימים שלאחריה

אדם שכח לספור את העומר בלילה וביום. בבין השמשות נזכר ששכח וספר ללא ברכה. האם בלילות הבאים ממשיך לספור בברכה, או שאיבד את...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

תספורת ושירים בספירת העומר

אדם היוצא לנסיעת עסקים בסין לתקופה של כמעט שבועיים, טס כמה ימים לפני ל"ג בעומר ואין לי אפשרות להסתפר בחו"ל (בעיות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

קצירת פסי בידוד לפני העומר

לקראת האביב נוהגים החקלאים לקצור את שולי השדות כדי שישמשו פסי בידוד למניעת התפשטות שריפות. האם מותר לקצור בשדות תבואה...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

מקדושה למלכות

ימי ספירת העומר המביאים למתן תורה מעוררים את הקדושה בישראל, והקדושה מרוממת אותנו למלכות. דוד מלך ישראל נולד ונפטר...

הרב דורון ותקין

מאמרים

אבלות בספירת העומר וקבלת התורה

כל זמן מאיר בתכונתו– הזמן שבין פסח לבין עצרת הוא זמן הכנה לקראת קבלתה של תורה שבכתב ותורה שבע"פ. לכן נוהגים אנו מנהגי...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

האבלות בימי הספירה על מות תלמידי רבי עקיבא

מה קרה לתלמידי ר"ע? כיצד דווקא הם מזלזלים האחד בכבוד חברו?

הרב משה צבי נריה

מאמרים

ברית העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם...

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp