סוכת קטיף

מאמרים

והעלנו לתוכה... ולחוג את חג הסוכות

מדוע דוקא בסוכות מצווים הגוים לעלות לרגל?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

עושה שלום- סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל

"וכל הברכות חותמין בשלום, עושה שלום במרומיו"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

שינה בסוכה בגוש קטיף-בעת ירי פצצות מרגמה

לשבת, ובעיקר לישון בסוכה בגוש קטיף, זהו לא דבר פשוט כלל ועיקר

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

שינה בסוכה בארץ ישראל

"בסוכות תשבו שבעת ימים" במה מתבטאת ישיבה זו?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

פרידת האדר"ת מהסוכה

מה הנוסח אותו היה אומר הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, רבה של ירושלים וחותנו של הראי"ה קוק בפרידתו מהסוכה?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

זכר לשמחת בית השואבה

"ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

סוכת לויתן

אמר ר' לוי: כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה, אף הקב"ה מושיבו בסוכתו של לויתן לעתיד לבא, שנאמר: "התמלא בסוכו עורו"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ושמחת בחגך

מדוע יש שמחה מיוחדת דוקא בחג הסוכות, וכיצד יש לשמוח?

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

האושפיזין-סוכת דוד הנופלת

"הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

toraland whatsapp