פסח

מאמרים

מאפלה לאור גדול

פעמים רבות, התורה מגדירה את ארץ ישראל כ"ארץ זבת חלב ודבש". והשאלה היא, מדוע מצויינת ארץ ישראל דוקא בתכונה זו?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

כי לא נעשה כפסח הזה

חמישה פסחים מאלה שנעשו במשך ההיסטוריה תוארו בתנ"ך. פסח מדבר, פסח יהושע, פסח חזקיהו, פסח יאשיהו, ופסחם של עולי בבל. במאמר...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

כשרות לפסח של מוצרים שאינם אוכל

במאמר זה ננסה לסקור מוצרים אלו מבחינת ההלכה ולבדוק אם הם צריכים הכשר מעיקר הדין, מחומרא, או שמא הם אינם צריכים הכשר...

הרב מרדכי וולנוב

מאמרים

אופן סיפור יציאת מצרים בתור הכנה לגאולה

שתי דרכים מייחדות את סיפור יציאת מצריים בליל הסדר, האחת נראית כלי דידקטי, חינוכי והשנייה מהותית. מדוע קבעו חז"ל דווקא...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

ברכת האילנות הלכה וקבלה

ברכת האילנות היא פשוטה ויסודית כאשר עיקרה הוא על ההנאה בראיית הפריחה הראשונה של עצי פרי. דין זה נפסק ברמב"ם וטושו"ע....

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תחמיץ דגן בפסח

האכלת הפרות במזון כשר לפסח היא סוגיה בעלת משמעות כלכלית רבה, וזאת משום שהחלפת המזון בסוג מזון אחר גורמת לירידה משמעותית...

מאמרים

הקינואה בפסח

האם מותר לאכול תבשילים ומיני מאפה מקינואה בפסח?

מאמרים

נוסח ברכת האילנות

נוסח ברכת האילנות המלא, כולל פרקי תהילים.

מערכת למעשה

מאמרים

ליל התקדש חג

לימוד ההלכות שלושים יום כבר אחרינו, הניקיון לפסח, ביעור החמץ ובדיקתו כבר חלפו, כעת אנו מגיעים לחג הגדול.

הרב גבריאל קדוש