פסח

מאמרים

ביעור ווידוי מעשרות

מהו ביעור מעשרות? בשנה השלישית שלאחר שנת השמיטה צריך לבער את המעשרות מן הבית. זמן הביעור הוא בערב שביעי של פסח, יש כאלה...

מאמרים

הדרכה לקניית חמץ לאחר הפסח

חכמים אסרו את השימוש בחמץ שעבר עליו הפסח, ואנו יכולים להיתקל בהלכה זו הן בבית, בשימוש במוצרים ששכחנו למכור, והן ברכישת...

הרב יצחק דביר

מאמרים

סוף 'המגיד' וברכת גאל ישראל

תנאים עסקו בשאלה אילו פרקים מההלל נאמרים בסוף חלק 'המגיד' בליל הסדר, ומה נוסח הברכה שבה מסיימים את 'המגיד'.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

החג של ההזדמנות השניה

מה קורה כשמחמיצים דבר חשוב? האם יש דרך להשיב את הגלגל לאחור ולהשיג בכל זאת את מה שהפסדת? חג צנוע וקצר מלמד אותנו שני...

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה

מאמרים

הלילה הזה כולו מרור

האם עדיף בחסה? האם היא חייבת להיות מרה? איך בודקים אותה? הרב אוהד אחיטוב עונה לכל השאלות שרציתם לשאול על מרור והיה לכם...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

מידע יישומי לחודשים ניסן-סיוון

מידע זה כולל את נוסח ברכת האילנות, זמן הברכה וסדר הברכה

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

דין הלפתית

האם הלפתית כלולה בגזֵרת הקטניות? 'מַחזור הזרעים' ועוד ...

הרב צבי בן ראובן

מאמרים

המדריך המזורז לסדר פגז

מה לעשות כדי למנוע את הופעתן של הקושיה החמישית (גמרנו?) והמכה האחת עשרה (צעירים חסרי מנוח) בליל הסדר הקרוב? כיצד הופכים...

הרב יוני לביא | אתר מילה טובה

מאמרים

לא להחמיץ את הפסח

למרות שאצל רבים האסוציאציה הראשונה כשרק מזכירים את פסח היא - ´שבועיים של עבודת פרך בניקיונות וקרצופים, כשהפרס הסופי הוא...

אתר מילה טובה | הרב יוני לביא