פסח

מאמרים

מתחיל בגנות ומסיים בשבח

יש צורך לראות תמיד מאין באנו ולאן אנו הולכים, מה מצבנו כעת לעומת מצבנו בעבר. תמיד עלינו לזכור שדרך השעבוד והקשיים,...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

באילו מוצרים יש חשש חמץ?

בארון ביתי ממוצע ישנן לפחות 50 סוגים שונים של מוצרי מזון, אחרי עיון באותיות הקטנות מה מכיל כל מוצר עדיין נותרות שאלות,...

כושרות

מאמרים

סדר ברכת האילנות

הלכות ברכת האילנות ונוסח ברכת האילנות בפורמט PDF מהודר להורדה ולהדפסה, מבית מכו התורה והארץ.

מאמרים

חשש חימוץ בתרגול קרבן העומר

עשיית טקס 'זכר לקצירת העומר' מעוררת שתי שאלות בהלכות חמץ: האם מותר ללתות את השעורים, כלומר להרטיב אותן לפני הטחינה, כדי...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

הכנסת לחם למכשיר לעשיית קומפוסט לפני פסח

אדם מכין קומפוסט בביתו במכשיר המיוחד לכך, ומכניס לשם גם שאריות לחם. הלחם נרקב ומתפרק לקומפוסט עם חומרים אורגניים אחרים....

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

אזהרת המהרש"ל וחששותיה

<br />ורש"ל הי' דורש שכל א' יאכל מעט קודם פסח מקמח של פסח כי שמא היה שם חשש חימוץ ויתלה במה שאכל, וטוב ליתן ממנו לעני

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

לאחר הפסח

חג הפסח עבר, ואנו ממשיכים הלאה בימי ספירת העומר. לאט לאט הבתים מתחילים להתמלא במוצרי מזון שהתנזרו מהם במשך ימי החג. חלק...

הרב יצחק גרינבלט

מאמרים

מצוות סיפור יציאת מצרים מקרבת אותנו לגאולה השלמה

ערכה של מצוות סיפור יציאת מצרים עולה מבין השיטין כבר בתחילת ה'סדר', מן המשקל שחז"ל נתנו לה בתחילת ההגדה. יהי רצון שמתוך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ווידוי והודאת המעשרות

מקובלים אנו שיש להתוודות לפני הבורא בזמנים קבועים על עברות שבידינו - 'אשמנו, בגדנו' וכו'. אך חריגה היא מצוות התורה על...