ראש השנה

מאמרים

הלכות והנהגות לראש השנה תשפ"א

ראש השנה בפתח ובו כרוכות הלכות רבות: מתי אומרים סליחות? מה יעשה מי שבבידוד או חולה בקורונה? ראש המכון הרב יהודה עמיחי...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

היום הרת עולם

אימתי נברא העולם? באחד בתשרי ראש השנה לשנים או בחודש ניסן?

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שלושה ימים רצופים

לא יום ולא יומיים. ש-ל-ו-ש-ה ימים שלמים של תפילות ממושכות וארוחות משפחתיות בלתי נגמרות. ראש השנה יוצא הפעם צמוד לשבת,...

הרב יוני לביא | מילה טובה

מאמרים

טעמו של אתרוג

קבלה היא בידנו שאותו "פרי עץ הדר" שהתורה מתכוונת אליו, זהו האתרוג. אעפ"כ הגמ' מציינת אותו בכמה וכמה תכונות ומחפשת להן...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפיטם של האתרוג

יהודים יראי שמים רבים מוכנים לשלם דמים מרובים עבור אתרוג מהודר ונאה. בראש כל ההידורים נמצא ראשו של האתרוג - מחוטמו ועד...

אג' מרדכי שומרון

מאמרים

לסימנא טבא בראש השנה

לסימנא טבא בראש השנה- הסבר מפורט על סימני ראש השנה

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

המשמעויות ההלכתיות- חקלאיות של ראש השנה

<p>על מדידת השנים לירקות ולפירות לענייני מעשרות</p>

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

תחל שנה וברכותיה

הפיוט "אחות קטנה" פותח את השנה ברוב קהילות ישראל, ומושר ברטט ובהתרגשות לקראת השנה החדשה

הרב דורון ותקין

מאמרים

סימנים בליל ראש השנה

<p dir="RTL">הרקע למנהג ישראל לאכול בליל ראש השנה 'סימנים'. מובא בפוסקים שכל מקום בוחר את 'סימניו' לפי...

הרב דורון ותקין

  • 1
  • 2