ראש השנה

מאמרים

מלכויות בארץ ישראל

<p dir="RTL">השיבה לארץ ישראל כוללת בתוכה גם את המלכתו של הקב"ה על העולם ואם כך נזכור כולנו שדווקא בימים אלו שעם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

בלוז לראש השנה

בכל תחילת שנה אנחנו מחליטים להשתנות, וחודש אחר כך החיים חוזרים לקדמותם. איך אפשר לשבור את הדפוס?

אתר 'אש התורה'

מאמרים

תקיעת שופר בשבת במקדש ובמדינה

<p dir="RTL">מצות שופר בראש השנה היא מצוות היום, "יום תרועה יהיה לכם". המצווה נוהגת בכל מקום בעולם ואעפ"כ, יש אופי...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

לקראת שנה חדשה

מודים אנחנו לך ה' אלוקינו", על החסד שעשית עמנו ועם עמך ישראל, על נסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך שבכל עת ערב ובקר...

הרב דורון ותקין

מאמרים

גאולה ותשובה – 'יסובב אחד לחברו'

<p>יש קשר מהותי בין חורבן הבית, שממת הארץ והיציאה לגלות, לבין התשובה בחודש אלול, שהינה התיקון למצב זה.</p>

הרב גבריאל קדוש

  • 1
  • 2
toraland whatsapp