שבועות

מאמרים

מצות ביכורים מצות יחיד ומצות ציבור

וקשה מדוע בביכורים היו מחכים לכל העיירות שבמעמד, הרי כל אחד היה צריך להזדרז ולהביא את ביכוריו מיד?!

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תהליך הבאת הביכורים

כל המביא דורון לתלמיד חכם - כאילו מקריב בכורים". אך מנהג זה מתבצע בצורה מצומצמת ושונה מאוד מהמצוה המקורית

גדעון נאור

מאמרים

יציאת מנהיג מארץ ישראל

במגילת רות מסופר על אלימלך, מחלון וכליון, שיצאו מבית לחם לגור בשדה מואב בעקבות הרעב שהיה בארץ. שם נגזרה עליהם גזירת מוות...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תשלומי עצרת - שתי הלחם מהחדש ומהארץ

"כל קרבנות הציבור והיחיד באין מן הארץ ומחוצה לארץ, מן החדש ומן הישן, חוץ מן העומר ושתי הלחם שאינן באין אלא מן החדש ומן...

האדר"ת, הרה"ג אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ"ל

מאמרים

מצוות הביכורים

מצאנו הרבה הבדלים בין התרומה והמעשר לבין הביכורים, והבדלים אלה בודאי מלמדים על תוכנן של מצוות אלו.

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ביכורי ענבים לאחר חנוכה

ישנם זנים שמשך הבשלתם או עמידתם על הגפן מבלי להירקב הוא ארוך יותר. לכן יבול הענבים המתחיל בסיוון, יכול להסתיים בחודשים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

הזכרת שתי הלחם בשבועות

קרבן שתי הלחם עם הכבשים והמוסף של הקרבנות המצורפים אליו (שאינם כמוסף היום כפי' רש"י בפר' אמור מהספרא), מוסף זה ושתי הלחם...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

הביכורים - אחרית כראשית

הביכורים נקראים ראשית "ראשית ביכורי אדמתך תביא אל בית ה' א‑להיך" ומן המצוות התלויות בארץ הם המצוה הראשונה. בתחילת הכניסה...

הרב צבי שורץ

  • 1
  • 2