תעניות

מאמרים

הלכות צום עשרה בטבת ומשמעותו ההלכתית של "יום הקדיש הכללי"

עשרה בטבת- מי חייבים בתענית? מה נוהגים בתפילה? הקשר והמשמעות ההלכתית של יום הקדיש הכללי ותיקון "תרגום השבעים" בדורנו

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הלכות עשרה בטבת

בשנה זו חל צום עשרה בטבת ביום שישי. מהן ההלכות המיוחדות למצב שכזה? האם מתענים עד לכניסת השבת? הרב אהוד אחיטוב עושה סדר

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

יעקב אבינו ועשרה בטבת

תענית עשרה בטבת חלה בשבועות בהם אנו קוראים על ירידתו של יעקב אבינו למצריים ומותו שם. בדברים הבאים ננסה להבין את מהות...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

גאולת הארץ המקדש והצומות

קביעת הצומות הללו בתאריכים קבועים היא חידוש שבא בעקבות חורבן הבית הראשון. אמנם גם בעבר נגזרו ימי תענית על צרות הכלל, אך...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

עשרה בטבת – "יום הקדיש הכללי" ויום השואה

ליום זה יש משמעות מיוחדת משום שיום זה המציין את תחילת החורבן הכללי של הארץ. משמעותו הרוחנית של צום העשירי בטבת הינו...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

האבכה בחודש החמישי

כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית" יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום...

הרב גבריאל קדוש

toraland whatsapp