תעניות

מאמרים

עשרה בטבת – "יום הקדיש הכללי" ויום השואה

ליום זה יש משמעות מיוחדת משום שיום זה המציין את תחילת החורבן הכללי של הארץ. משמעותו הרוחנית של צום העשירי בטבת הינו...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

גאולת הארץ המקדש והצומות

קביעת הצומות הללו בתאריכים קבועים היא חידוש שבא בעקבות חורבן הבית הראשון. אמנם גם בעבר נגזרו ימי תענית על צרות הכלל, אך...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

האבכה בחודש החמישי

כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית" יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום...

הרב גבריאל קדוש