בכורות

מאמרים

עשיית מום בספק בכור

במשק נולדו שני בכורות ודאיים, וכן מבכירה אחת המליטה ביחד עם עז ולדנית, והוולדות התערבבו, כך שיש שני בכורות ודאיים, ושני...

מאמרים

מום בבכור

עז בכור נפצע ברגלו ופצע זה הזדהם, לאחר טיפול הפצע התרפא וכעת ישנה צלקת במקום הפצע. בנוסף לכך חלק מסוים מהטלף נשבר....

מאמרים

מכירת מבכירה על ידי קטן

ביישוב מסוים קנה ילד בן עשר שנים מחברו - גם הוא בן עשר שנים - עז שלא המליטה עדיין. כדי למנוע המלטת בכור שיש בו קדושה,...

הרב דוד אייגנר

מאמרים

טיפול בבכורות ובספק בכורות

.מה עושים עם בכורות שצריכים טיפולים רפואיים? מה עושים במקרה של ספק בכור ועוד מחבר המאמר סוקר את הנושא

הרב דוד אייגנר

מאמרים

טופס מכירת מבכירות

נתינת הרשאה למכירת קנה וושט של בקר וצאן שעדין לא המליטו

הרבנות הראשית

מאמרים

דין בכור בכבש ללא אליה

האם חסרון באליה נחשב למום שבגינו ניתן להתיר את הבכור באכילה?

הרב דוד אייגנר

toraland whatsapp