הזנת בע"ח בפסח

מה נותנים לחיות לאכול בפסח? האם האוכל זקוק להכשר? מה לגבי בעלי משק? מחבר המאמר מביא הנחיות הלכתיות מקיפות להאכלת בעלי חיים במהלך פסח.

הרב דוד אייגנר | פסח תשע"ט
הזנת בע"ח בפסח

העקרונות ההלכתיים הם:

  1. חמץ בפסח אסור בהנאה,[1] ולכן אין לתת חמץ לבעל חיים שברשותי.[2]
  2. אסור ליהנות גם מחמץ של גוי, ולכן גם אם החמץ נמכר ב"מכירת חמץ" אסור ליהודי להשתמש בו לטובת בעלי חיים. [3]
  3. איסור חמץ בפסח כולל גם איסור "בל יראה", ולכן אסור להחזיק ברשותי חמץ שמיועד לבעל חיים שאינו ברשות הבעלים.
  4. תערובת חמץ- למושג "תערובת חמץ" בפסח ישנן שתי משמעויות, האחד מושג מקצועי שמובנו הוא מזון מרוכז המכיל בעיקר גרעינים שונים, ויטמינים וכו', השני הוא מושג הלכתי הקשור לכך שהחמץ מעורב כחלק ממאכלים אחרים, ואינו ניכר בפני עצמו.

השלכות למושג המקצועי- ברובם של מכוני התערובת מרטיבים את הגרעינים לפני הטיפול בהם, לכן כל התערובת המגיעה ממכוני תערובת היא בחזקת חמץ כיוון שהגרעינים הורטבו, גם אם התערובת יבשה כעת.

השלכות למושג ההלכתי: המדד הקובע לאיסור תערובת חמץ הוא, היותו ראוי לאכילת כלב, לכן מזון לבעלי חיים נכלל תחת איסור תערובת חמץ. תערובת חמץ שנתערבה בפסח אסורה גם כשחלק החמץ בה הוא מינמלי. רק במקרה בו החמץ מעורב לפני הפסח ובטל בשישים ישנה חלוקה בין שני מצבים: א. אם התערובת לחה היא מותרת לכל הדעות. ב. אם היא יבשה, או שהחמץ נותן טעם בתערובת זו יש הסוברים שהיא נאסרת בפסח, ויש מתירים.[4]

ההשלכה המרכזית לכך היא שבמקרה שבעל החיים יכול לאכול רק מזון מסוים, ובלעדיו בעל החיים יסבול באופן משמעותי, ומאידך במזון המתאים המרכיב של החמץ הוא פחות משישים והוא מעורב במזון כבר לפני פסח, והוא אינו ראוי למאכל אדם,[5] ניתן להקל וליתנו לבעל החיים גם בפסח, וכאמור רק כשאין אפשרות לתת מזון כשר בפסח.

  1. אין להניח לפני בעלי חיים גרעינים יבשים של חמשת מיני דגן מכיוון שיש חשש סביר שהגרעינים יירטבו מהרוק של בעלי החיים/ מכלי המים שבכלוב ובכך הם יחמיצו.[6]
  2. "כלל אצבע" אם במרכיבים התזונתיים מופיע שיש גלוטן במזון, אזי חזקה הוא שמדובר במזון שיש בו אחד מחמשת מיני דגן, ולכן הוא אסור בהאכלה בפסח, אולם גם אם לא מופיע גלוטן, יתכן שישנם מרכיבי חיטה אחרים, כגון עמילן, שגם הוא אסור בפסח.
  3. גם במקרה של צער בעלי חיים אין לתת לבעל החיים מזון חמץ בפסח, מלבד המקרה המובא לעיל.
  4. היערכות מראש והתייעצות עם וטרינר לפני פסח חוסכים שאלות רבות בפסח עצמו.
  5. יש לנקות את הכלים מספר ימים לפני הפסח.

 

סוג בעל החיים

המזון המתאים בפסח

מה אסור לתת בפסח

הערות

עופות ביתיים- תוכים/ ציפורים

ירקות טריים, זרעי קטנית- דוחן וכדומה

גרעינים מחמשת מיני דגן

אסור לתת גם כמות קטנה של גרעינים

יונקים גדולים צמחוניים- צאן/ בקר

תערובת/ חציר/ תחמיץ שמורכב מקטניות

תערובת/ חציר/ תחמיץ מחמשת מיני דגן

ישנה זמינות רבה למזון כשר לפסח- צריך להיערך מראש.

יונקים גדולים אוכלי בשר- כלבים, חתולים/ חמוסים

יש מזון כשר, במקרה שלא מוצאים אפשר לקנות בשר ולתת קטניות/ מצות מפוררות.

מותר לתת מוצרי בשר ללא גלוטן.

מזון שמעורב בו גלוטן.

 

יונקים קטנים-  אוגרים/ ארנבות

ירקות טריים, זרעי קטנית- דוחן וכדומה. מסתדרים על פי רוב רק בירקות טריים.

גרעינים מחמשת מיני דגן.

לאוגרים ישנה נטיה לאגור מזון בלחייהם, לכן אסור לתת להם גם כמות קטנה מאוד של גרעינים מחמשת מיני דגן בפסח משום שבמהלך האגירה של המזון הגרעינים ירטבו מהרוק שלהם וכך הם יחמיצו.

דגים

תולעים/ אצות

במקרי הדחק אם המזון אינו ראוי לאכילת אדם, והחמץ אינו בעין אלא מעורב במזון, ונתערב לפני הפסח, מותר לתת לפני הפסח כמות שתספיק לכל הפסח. ובדיעבד מותר לתנו גם בפסח- כשאין כלל אפשרות למזון כשר בפסח.

 

גם אם לא כתוב הכשר, אם המזון הוא רק מאצות- ניתן לתת אותו בפסח.

מזון דגים בד"כ לא ראוי כלל למאכל אדם.

 

 

[1] שו"ע או"ח תמג, א.

[2] שו"ע או"ח תמג, א.

[3] רמ"א, שו"ע או"ח תמג, א.

[4] שו"ע או"ח תמז, ד.

[5] שו"ע או"ח תמב, ד.

[6] ראה מ"ב תסו, ב.

toraland whatsapp