נפש חיה

בין שימוש מותר בבעלי החיים - להתאכזרות אסורה. התייחסות הלכתית ומקצועית לסוגיות שעל סדר היום הציבורי

הרב דוד אייגנר | טבת תשע"ו
נפש חיה
toraland whatsapp