איסור חדש

מאמרים

קציר חדש בשדות בית השלחין בימנו ואחסונו בממגורות (תגובה)

ידידי הרב שמואל דוד הסתפק בחוברת "אמונת עיתך" (41 עמ' 15) בעניין קציר משדות בית השלחין בימינו ונטה לאסור ובמיוחד את...

הרב שלמה רוזנפלד

מאמרים

קציר חדש למאכל בהמה

האם מותר לקצור תבואה (חטה) מדשה קודם פסח למאכל בהמה?

הרב שמואל דוד

  • 1
  • 2