איסור הנאה

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תשובה לתגובה

תשובה לתגובת הרב יואל פרידמן למאמר עשיית קומפוסט מפירות ערלה

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה – תגובה

לשיטת ראשונים רבים יש להסיק שאף אם למעשה אין אנו מחייבים לשרוף פירות ערלה משום 'שב ואל תעשה' - עדיין אין להתיר ליהנות מן...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

עשיית קומפוסט מפירות ערלה

האם מותר להשתמש בפירות ערלה לשם עשיית קומפוסט לגידולי חקלאות ולטיוב הקרקע?

הרב יעקב אפשטיין

toraland whatsapp