במשתלות

מאמרים

משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה...

מוטי שומרון - אגרונום

מאמרים

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש...

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

הצעה למשתלות - למניעת ערלה

הצעה למשתלות - למניעת ערלה [*]

הרב עזריאל אריאל