במשתלות

מאמרים

ניתוק עצי פרי שהשתרשו באדמה

קורה ששתילי עצי פרי במשתלות שנתונים בגוש אדמה קטן ובשקיות ומונחים ישירות על הקרקע, משתרשים באדמה. מכיוון שהשותלים אינם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

משתלה מפוקחת בנושא ערלה וכלאים

בקרוב כבר תפעל בע"ה משתלה ראשונה בפיקוח הלכתי ומקצועי של מכון התורה והארץ, והציבור יוכל לרכוש עצי פרי ללא חשש ערלה...

מוטי שומרון - אגרונום

מאמרים

פתרון לבעיית הערלה במשתלות

ישנם מטעים בהם אין פיקוח כראוי ופרי הערלה מוצא את דרכו לשווקים, כדי להתמודד עם הבעיה של הימצאות פירות ערלה בשוק - יש...

אגרונום מרדכי שומרון

מאמרים

הצעה למשתלות - למניעת ערלה

הצעה למשתלות - למניעת ערלה

הרב עזריאל אריאל

toraland whatsapp