בעציץ והעברת שתילים

מאמרים

מנין שנות ערלה בהעברת שתיל מעציץ שאינו נקוב לקרקע

נטיעות רבות נעשות בתקופה של סוף הקיץ, בעיקר בהדרים. נטיעות אלה נעשות תמיד בגוש. מכיון שקשה לעיתים לסיים את כל הנטיעות עד...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

זמן קליטה בהעברת שתיל

שתילים שגדלו בגוש אדמה בעציץ שאינו נקוב- האם חייב לנטוע את האילן עד ט"ו באב או עד כ"ט באב כדי למנות אותה שנה לערלה?...

הרה"ג שלמה מן ההר